[TYLKO U NAS] Z. Kuszlewicz ws. zmian w ustawie o lasach: Minister nie dotrzymał słowa

Dostaliśmy obietnicę od ministra środowiska na podjęcie raz jeszcze tematu zmian w ustawie o lasach już w ramach pełnej konsultacji z nami. Natomiast dostaję informacje, iż mimo że komisja wczoraj zaprzestała pracy nad nowelizacją ustawy, w dniu dzisiejszym (…) pod obrady został wprowadzony ten sam projekt – mówił w środowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” Zbigniew Kuszlewicz.

Wczoraj leśnicy z NSZZ „Solidarność manifestowali przed Sejmem. Był to sprzeciw wobec procedowanych zmian w ustawie o lasach. Według związkowców, jednym z zagrożeń dla trwałości Lasów Państwowych jest próba wprowadzenia zapisu zmierzającego do utworzenia na ich bazie spółki akcyjnej, co ma być początkiem rozbiórki państwowego przedsiębiorstwa.

Zbigniew Kuszlewicz alarmował, że zwiększanie obciążeń finansowych doprowadzi do destabilizacji Lasów Państwowych.

– Jest to już nie tylko nasze (leśników) zdanie, ale i wielu środowisk społecznych kraju. Jesteśmy przekonani, że incydentalna sytuacja, z jaką mamy teraz do czynienia, (…) może wywołać lawinę powstawania spółek. Jeżeli powstaną spółki rządzące się swoimi prawami, to będziemy świadkami powolnej rozbiórki Lasów Państwowych – ostrzegał przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.

Zdaje się, że głos leśników został usłyszany. Dostali oni wczoraj obietnicę od ministra środowiska na ponowne rozpatrzenie sprawy przy konsultacjach ze związkowcami. Okazało się jednak, że dziś o godz. 15.00 pod obrady wszedł ten sam projekt.

– Jest to dla nas bardzo nieprzyjemne wydarzenie. Jeżeli ktoś poważny daje nam słowo dzień wcześniej, a w następnym dniu jest procedowana ta sama ustawa, to coś tu jest wypaczone i to mocno – podkreślił Zbigniew Kuszlewicz.

Lasy Państwowe stały się po raz kolejny obiektem niebezpiecznych działań.

– Spotykamy się z tym coraz częściej, że Lasy Państwowe są atakowane i to w takim kontekście, by nastąpiła destrukcja tego, co jest tworem sprawdzonym, budowanym przez wiele pokoleń. W 2010 r. właśnie my, z „Solidarności”, rozpoczęliśmy proces, by Lasy Państwowe nie zostały włączone do sektora finansów publicznych. Wtedy rzutem na taśmę przy wsparciu wielu środowisk doprowadziliśmy do tego, że wycofano się z tego pomysłu. Liczymy oczywiście na to, że znowelizowanie ustawy o lasach, ten pomysł daleko idących zmian, jakie mogą nastąpić w Lasach Państwowych, również powstrzymamy – oświadczył przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.

A właśnie leśnicy są ekspertami w gospodarce leśnej. Udowodnili to na przestrzeni lat.

– My przy tak wielkich obowiązkach, jakie mamy przed sobą, codziennie wykonujemy gigantyczną pracę, przekraczając nawet normy czasowe, określone Kodeksem pracy. Podchodzimy do tego jako osoby w pełni utożsamiające się z tymi zasobami naturalnymi kraju, które zostały nam powierzone. Tą drogą idziemy. Nasze oddanie Lasom Państwowym jest wyjątkowe – zaznaczył Zbigniew Kuszlewicz.

Całość programu „Aktualności dnia” z udziałem Zbigniewa Kuszlewicza można odsłuchać [tutaj].

RIRM

drukuj