fot. pixabay.com

[TYLKO U NAS] Prof. P. Skrzydlewski: Wiara religijna człowieka, jego więź z Bogiem nigdy nie były tak mocno atakowane, zwalczane i wyszydzane jak dziś

Wiara religijna człowieka, jego więź z Bogiem nigdy nie były tak mocno atakowane, zwalczane i wyszydzane jak dziś. Istniały wprawdzie w XX wieku systemy totalitarne wprost zwalczające wiarę i pobożność oraz posuwające się nawet do zbrodni ludobójstwa i systemu kłamstw dotyczących religii, ale w swej nienawiści do Boga, Jego Kościoła były znacznie mniej zakłamane i okrutne niż dzisiejsze bezbożnictwo – wskazał prof. Paweł Skrzydlewski, filozof z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, w felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

Prof. Paweł Skrzydlewski odniósł się do zmasowanego ataku na Kościół katolicki.

– Gdy patrzymy na współczesny świat, musi nas zadziwiać wiele rzeczy, ale jedna zdumiewa szczególnie i domaga się wyjaśnienia. Sprawą tą jest zaciekły, systematyczny, jawny i uwikłany w wiele rzeczy atak na ludzką wiarę i pobożność. Wiara religijna człowieka, jego więź z Bogiem nigdy nie były tak mocno atakowane, zwalczane i wyszydzane jak dziś. Istniały wprawdzie w XX wieku systemy totalitarne wprost zwalczające wiarę i pobożność oraz posuwające się nawet do zbrodni ludobójstwa i systemu kłamstw dotyczących religii, ale w swej nienawiści do Boga, Jego Kościoła były znacznie mniej zakłamane i okrutne niż dzisiejsze bezbożnictwo – podkreślił filozof z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Na czym więc polega dzisiejsze bezbożnictwo?

– Twierdzi ono, że ludzi pobożnych nie tylko trzeba leczyć, ale separować od innych, by swym duchowym stanem nie oddziaływali na innych. Na wiele sposobów próbuje się przy tym wyrobić w powszechnej świadomości przekonanie, że wszelkie akty religijne godzą w ludzką rozumność i są dowodem niebezpiecznego ataku na rozum człowieka. Sam Bóg jest tu jednocześnie przedstawiany jako konstrukt chorej wyobraźni człowieka, wartość wytworzona i niszcząca dla tego, kto ją posiada. Wolność od religii, samej idei Boga bywają przedstawiane jako wyzwolenie, które trzeba zanieść każdemu i wszędzie – podkreślił.

Niezbędna jest także refleksja nad tym, co ostatecznie przyniosą walka z ludzką wiarą i pobożnością.

– To, co przynosić muszą. To jest zepsucie i wielką krzywdę człowieka. Przejawiają się one nie tylko w mordowaniu niechcianych dzieci i ludzi chorych, ale przede wszystkim w budowie cywilizacji śmierci, zwyrodniałej rzeczywistości, w której zło stara się zniszczyć dobro. Co w tej sytuacji czynić? Jak dawać odpór złu i całemu systemowi kłamstwa, który się panoszy? Pomocą jak zwykle może być dla nas największy z teologów i filozofów – św. Tomasz z Akwinu, który jasno zrozumiał ostateczne przyczyny ataku na wiarę i ludzką pobożność. Uczył on, że atak na wiarę oraz pobożność ostatecznie mają na celu zerwanie więzi człowieka z Bogiem, przez którą zrodzony w czasie człowiek, łączy się z wiecznością i nieskończonością Boga – mówił profesor Paweł Skrzydlewski.

Cały felieton prof. Pawła Skrzydlewskiego z cyklu „Spróbuj pomyśleć” można odsłuchać [tutaj].

radiomaryja.pl

drukuj