[TYLKO U NAS] P. Sałek: To, co jest domeną państwa członkowskiego, czyli np. w przypadku Polski jest to sektor leśnictwa, w świetle propozycji z Komisji ENVI w PE ma być włączone do nowego traktatu jako kompetencja tzw. mieszana

To, co z polskiego punktu widzenia jest bardzo niebezpieczne, to są bardzo twarde propozycje reformy traktatu, które mają wpływać bezpośrednio na władztwo państwa członkowskiego (Polski, ale również innych krajów Unii Europejskiej) w różnych obszarach. To, co dzisiaj jest domeną państwa członkowskiego, czyli np. w przypadku Polski jest to sektor leśnictwa, w świetle propozycji z Komisji ENVI w Parlamencie Europejskim ma być włączone do nowego traktatu, jako kompetencja tzw. mieszana albo dzielona. Będzie prawo Unii do powoływania się na traktaty i ewentualnie wpływania na państwo członkowskie. Zawsze będzie dyskusja o tym, kto w różnego rodzaju aktach legislacyjnych, w aktach prawnych ma rację. Z reguły kończy się to dyskusją w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) – powiedział Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, były wiceminister środowiska, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Unia Europejska chce przejąć kontrolę nad lasami. W Parlamencie Europejskim trwają prace nad odpowiednimi zmianami w traktatach. [czytaj więcej]

W Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywnościowego (ENVI) Parlamentu Europejskiego był głosowany projekt opinii ws. zmiany traktatów. Parlament Europejski chce przeniesienia leśnictwa z tzw. kompetencji krajowych (wyłącznych) do tzw. kompetencji dzielonych. Warto wspomnieć, że takie działanie jest zastosowane w rolnictwie i rybołówstwie.

– Jakiś czas temu odbyła się duża konferencja o przyszłości Europy. Miała ona na celu wypracowanie sugestii, wniosków, propozycji do kwestii związanych z reformą traktatów, czyli najważniejszych dokumentów, jakie funkcjonują w Unii Europejskiej. Obecnie mamy Traktat z Lizbony i toczą się prace dotyczące reformy tego traktatu. To jest źródło prawa, czyli podstawowy dokument funkcjonujący w UE. Jest to dokument wiążący UE jako podmiot, ale także jest wiążący dla państw członkowskich. W związku z tym w Parlamencie Europejskim powstała Komisja Spraw Konstytucyjnych, która ma agregować i zbierać różnego rodzaju propozycje dotyczące traktatów oraz tego, jak Komisja funkcjonuje. Oczywiście w przyszłości na pewno będzie dyskusja o tym z państwami członkowskimi, ale Parlament Europejski ma też swoją rolę do odegrania w poważnej inicjatywie związanej ze źródłem prawa, jaką są traktaty UE – wyjaśnił doradca prezydenta Andrzeja Dudy ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.

Gość Radia Maryja zwrócił uwagę, że pojawiła się opinia z Komisji ENVI w Parlamencie Europejskim. Warto przypomnieć, iż w maju 2022 roku odbyła się dyskusja dotycząca konferencji nt. przyszłości Europy. Dlatego Komisja ENVI zaproponowała zmiany, sugestie oraz propozycje do traktatów. [więcej]

– To, co z polskiego punktu widzenia jest bardzo niebezpieczne, to są bardzo twarde propozycje reformy traktatu, które mają wpływać bezpośrednio na władztwo państwa członkowskiego (Polski, ale również innych krajów Unii) w różnych obszarach. To, co dzisiaj jest domeną państwa członkowskiego, czyli np. w przypadku Polski jest to sektor leśnictwa, w świetle propozycji z Komisji ENVI w Parlamencie Europejskim ma być włączone do nowego traktatu jako kompetencja tzw. mieszana albo dzielona. Będzie prawo Unii do powoływania się na traktaty i ewentualnie wpływania na państwo członkowskie. Zawsze będzie dyskusja o tym, kto w różnego rodzaju aktach legislacyjnych, w aktach prawnych ma rację. Z reguły kończy się to dyskusją w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej – zaznaczył Paweł Sałek.

Były wiceminister środowiska podkreślił po raz kolejny, że instytucje unijne „chcą wprowadzić sektor leśnictwa do zapisów traktatowych w ramach kompetencji mieszanych”.

– Dodatkowo jest propozycja, aby wprowadzić różnorodność biologiczną, ochronę ekosystemów i pojęcie neutralności klimatycznej, adaptacji do zmian klimatu. Chodzi tylko o neutralność klimatyczną rozumianą w Unii Europejskiej jako dekarbonizacja, a nie tak, jak jest zapisane w porozumieniu paryskim, czyli bilansowania emisji gazów cieplarnianych poprzez żywe zasoby przyrodnicze, np. las – wskazał gość audycji „Aktualności dnia”.

Doradca prezydenta Andrzeja Dudy ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju powiedział, że propozycja i dyskusja w ramach Komisji ENVI jest pogłębiona.

– Komisja ENVI wzywa do tego, aby skreślić odstępstwa dla zwykłej procedury ustawodawczej, czyli art. 192 ust. 2, które dotyczą źródeł energii i ogólnej struktury zaopatrzenia w energię i źródła energii. Chodzi o to, że zgodnie z art. 192 ust. 2 państwo członkowskie ma swobodę, aby kształtować swój miks energetyczny i wpływać na swoją politykę surowcową oraz politykę związaną z energetyką. W konsekwencji sprowadza się to do tego, że różnego rodzaju akty prawne, które wpływają znacząco na wybór państwa członkowskiego m.in. poprzez różne źródła energii i ogólną strukturę zaopatrzenia w energię, było przyjmowane poprzez głosowanie większościowe (co się niestety dzieje również w przypadku pakietu „Fit for 55”), a nie poprzez procedurę zapisaną w art. 192, czyli jednomyślność. To są bardzo poważne problemy, ponieważ Komisja ENVI będzie te kwestie głosować. To powoduje poważne problemy w układzie naszego sektora leśnego, a także sektora przyrodniczego. Dochodzimy do sytuacji, że jeśli zapisy przy reformie traktatów miałyby miejsce, to niestety zarządzanie całą substancją leśną (leśnictwem) przejdzie do kompetencji mieszanych, co w konsekwencji (obserwując politykę klimatyczną) doprowadzi do tego, że państwo członkowskie utraci kompletnie możliwość zarządzania swoim zasobem leśnym i przyrodniczym ze względu na późniejsze regulacje unijne, które będą wprowadzane – wyjaśnił Paweł Sałek.

Gość Radia Maryja podkreślił, że „poprzez bardzo ambitną i radykalną politykę klimatyczną, która czasami jest niezrozumiała w świetle porozumienia paryskiego, w Polsce zmienia się miks energetyczny i doprowadza się do tego, iż tracimy swoją suwerenność energetyczną ze względu na swoje zasoby surowcowe własne”. Warto zauważyć, że „tak samo istnieje poważne zagrożenie, jeśli te zapisy traktatowe się zmaterializują, że poprzez kwestie ochrony przyrody, Polska utraci sterowność nad sektorem leśnym, czyli nad leśnictwem, nad Lasami Państwowymi, które u nas są powiązane z funkcjami ochrony przyrody, czyli utracimy kontrolę nad 1/3 kraju”.

– Jeżeli dzisiaj Komisja ENVI mówi o tym, że leśnictwo trzeba wpisać do traktatu do kompetencji mieszanych (przy kompetencjach mieszanych – środowisko), to potwierdza to fakt i Polska stoi na takim stanowisku, takie głosy są komunikowane, że leśnictwo jest aktualnie przypisane do państwa członkowskiego. To jest bardzo ważne, ponieważ w zakresie przyrody, w zakresie leśnictwa, w ramach Nowego Zielonego Ładu realizowany jest cały następny zbiór rozporządzeń i strategii, które poprzez ochronę przyrody (względem przepisów unijnych), będą wpływać na polskie lasy – powiedział były wiceminister środowiska.

Jak wspomniał gość Radia Maryja, warto przypomnieć sobie słowa śp. prof. Jana Szyszko, który widział wszelkie zagrożenia i je przewidywał.

– Dzisiaj muszę stwierdzić, że śp. prof. Jan Szyszko miał rację w zakresie ochrony przyrody oraz w sprawach dotyczących klimatu. Można różnie dyskutować o Puszczy Białowieskiej, natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, że dzisiaj w obszarze ochrony przyrody zapisy, które są np. w Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 czy w strategii leśnej, która jest oczywiście przygotowana w Brukseli (…) swoje źródło mają w bardzo burzliwej, emocjonujące i krzywdzącej dla śp. prof. Jana Szyszko dyskusji. One swoje odniesienie mają dzisiaj w dokumentach unijnych – podsumował doradca prezydenta Andrzeja Dudy ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.

Warto pamiętać, że w Polsce metody hodowli lasów są prowadzone na bazie wiedzy naukowej oraz w sposób naturalny. Polacy potrafią użytkować przyrodę, potrafią z niej korzystać i chronić przyrodę, a to niestety bardzo „boli” wielu brukselskich polityków.

Całą rozmowę z audycji „Aktualności dnia” z Pawłem Sałkiem można odsłuchać [tutaj].

radiomaryja.pl

drukuj
Tagi: , , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl