Wpisy

Dr inż. P. Sałek w Radiu Maryja: Panu profesorowi Janowi Szyszko zawsze zależało na obronie polskich lasów oraz na obronie polskiej ziemi

Wielkie podziękowania dla Rodziny Radia Maryja za tę piękną i wielką akcję przed rokiem 2015, kiedy to było zebrane kilka milionów podpisów, aby bronić polskiej ziemi rolnej i leśnej, by Polacy mieli prawo i wolność zakupu tej ziemi. Jeśli chodzi o ziemię leśną, to dzisiaj prawo pierwokupu, jeśli jakaś osoba prywatna chce sprzedać z różnych przyczyn swoją ziemię, ma zawsze Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – powiedział dr inż. Paweł Sałek,  doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej, b. wiceminister środowiska, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Dr inż. P. Sałek w Radiu Maryja: Nielegalne składowanie odpadów i ich nielegalny przewóz to czynności naganne. Polska wystąpiła, by odpady, które są przypisane do Republiki Federalnej Niemiec, mogły być usunięte

Mamy pewien problem związany z tym, że nie do końca przedstawiciele naszego sąsiada (czyt. Niemiec) chcą pozytywnie podejść do sprawy, stąd była decyzja na poziomie resortu środowiska podjęta przez pana ministra Jacka Ozdobę i panią minister Annę Moskwę, aby z podejściem formalno-prawnym wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – powiedział dr inż. Paweł Sałek,  doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej, b. wiceminister środowiska, w poniedziałkowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Dr inż. P. Sałek: Debata nt. przyszłości lasów i przyrody w Polsce, która rozpoczęła się w Pałacu Prezydenckim, będzie kontynuowana

Doradca prezydenta RP ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej, dr inż. Paweł Sałek, powiedział, że debata na temat przyszłości lasów i przyrody w Polsce, która rozpoczęła się w Pałacu Prezydenckim, będzie kontynuowana. Dobrą do tego okazją są obchody jubileuszu stulecia istnienia Lasów Państwowych.

Dr inż. P. Sałek w Radiu Maryja: Zrównoważony, wielofunkcyjny i długofalowy model polskiej polityki leśnej jest bardzo dobrym przykładem dla całej Europy i całego świata

Na konferencji „Polskie leśnictwo a ochrona przyrody – 100 lat funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” mówiliśmy o dodatkowych funkcjach, poza tzw. produkcyjnymi, które dotyczą ochrony przyrody i całych usług systemowych, które są świadczone dla społeczeństwa. Właśnie zrównoważony, wielofunkcyjny i długofalowy model polskiej polityki leśnej, która jest bezpośrednio związana z funkcjami przyrody, jest bardzo dobrym przykładem dla całej Europy i dla całego świata, aby ten system wdrażać gdzie indziej – mówił dr Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej.

Dr P. Sałek w TV Trwam: Administracja unijna próbuje sobie przypisywać kompetencje, do których nie ma prawa

Administracja unijna próbuje sobie przypisywać kompetencje, do których nie ma prawa. Organy unijne, Unia Europejska ma działać w tych zakresach i w tej szerokości, do której ma uprawnienia na mocy traktatów, gdzie państwa członkowskie – tak jak Polska – przystępując do Unii Europejskiej, zrzekły się pewnych uprawnień (…). Teraz w ramach Komisji Konstytucyjnej w Parlamencie Europejskim poszczególne komisje dały propozycję zmiany traktatów. Jeśli leśnictwo miałoby się znaleźć w kompetencjach mieszanych, jeśli miałoby odejść się od prawa specjalnej procedury ustawodawczej, czyli jednomyślności w sferze zarządzania gruntami, zasobami wodnymi czy energetyką, to niestety trzeba powiedzieć, że idziemy w kierunku federalizacji – powiedział dr Paweł Sałek, doradca prezydenta do spraw środowiska, w programie „Polski punkt widzenia” w TV Trwam.

P. Sałek w Radiu Maryja: Ugruntowanie swojego podejścia w zakresie ochrony przyrody i klimatu jest bardzo istotne, żeby nie dać się manipulować

Dziś mamy bardzo dużo niezrozumienia, jeśli chodzi o kwestie związane z ochroną przyrody i klimatu czy z transformacją energetyczną. Czasami społeczeństwo jest wprowadzane w błąd. Gra się także na emocjach, więc ugruntowanie swojego podejścia jest bardzo istotne, żeby nie dać się manipulować. Dlatego studia podyplomowe z zakresu polityki ochrony środowiska na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu są dobrym rozwiązaniem – powiedział Paweł Sałek, doradca prezydenta ds. środowiska, w sobotniej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] P. Sałek: W Polsce wiedza o tym, że następuje poważna reforma traktatów unijnych, jest znikoma

Dzisiaj mamy swoje problemy w Polsce: wojnę na Ukrainie, inflację, ceny surowców, a nagle się okazuje, że dzieje się reforma traktatów w Unii Europejskiej. Osobiście mam wrażenie, że w Polsce wiedza o tym, że następuje poważna reforma traktatów, jest znikoma. Widać już bardzo wyraźnie, że Unia Europejska zmierza ku federalizacji, ale do federalizacji takiej, że będziemy tracić swoją podmiotowość – mówił Paweł Sałek, doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej, we wtorkowym programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam.

[NASZ WYWIAD] P. Sałek: W ramach Nowego Zielonego Ładu wszystko dąży do doprowadzenia do centralnego sterowania z poziomu Brukseli

W ramach działania Nowego Zielonego Ładu kolejne obszary, które są przypisane do państwa członkowskiego, są zawłaszczane pod legislację Unii Europejskiej. Wszystko dąży do doprowadzenia do centralnego sterowania (także zarządzaniem ochroną przyrody i leśnictwem) z poziomu Brukseli – powiedział Paweł Sałek, doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej, w rozmowie z Karoliną Gierat z portalu radiomaryja.pl.