Wpisy

[NASZ WYWIAD] P. Sałek: W ramach Nowego Zielonego Ładu wszystko dąży do doprowadzenia do centralnego sterowania z poziomu Brukseli

W ramach działania Nowego Zielonego Ładu kolejne obszary, które są przypisane do państwa członkowskiego, są zawłaszczane pod legislację Unii Europejskiej. Wszystko dąży do doprowadzenia do centralnego sterowania (także zarządzaniem ochroną przyrody i leśnictwem) z poziomu Brukseli – powiedział Paweł Sałek, doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej, w rozmowie z Karoliną Gierat z portalu radiomaryja.pl. 

[TYLKO U NAS] P. Sałek: To, co jest domeną państwa członkowskiego, czyli np. w przypadku Polski jest to sektor leśnictwa, w świetle propozycji z Komisji ENVI w PE ma być włączone do nowego traktatu jako kompetencja tzw. mieszana

To, co z polskiego punktu widzenia jest bardzo niebezpieczne, to są bardzo twarde propozycje reformy traktatu, które mają wpływać bezpośrednio na władztwo państwa członkowskiego (Polski, ale również innych krajów Unii Europejskiej) w różnych obszarach. To, co dzisiaj jest domeną państwa członkowskiego, czyli np. w przypadku Polski jest to sektor leśnictwa, w świetle propozycji z Komisji ENVI w Parlamencie Europejskim ma być włączone do nowego traktatu, jako kompetencja tzw. mieszana albo dzielona. Będzie prawo Unii do powoływania się na traktaty i ewentualnie wpływania na państwo członkowskie. Zawsze będzie dyskusja o tym, kto w różnego rodzaju aktach legislacyjnych, w aktach prawnych ma rację. Z reguły kończy się to dyskusją w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) – powiedział Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, były wiceminister środowiska, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Trudny czas dla leśnictwa

Utrata przez Polskę kontroli nad lasami – taki może być skutek zmian w traktatach, które proponuje komisja środowiska w Parlamencie Europejskim. Zgodnie z nimi leśnictwo miałoby zostać przeniesione z kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych, które są opisane w traktacie o Unii Europejskiej. Tym samym byłoby ono dołączone do rolnictwa i rybołówstwa.