fot. Marcin Lubnau

[TYLKO U NAS] P. Sałek: Dzisiaj bioróżnorodność w Polsce jest zachowana dzięki temu, że była dobra współpraca pomiędzy rolnikiem, leśnikiem i myśliwym

Lasy Państwowe od stu lat kształtują ochronę przyrody w Polsce. Dzisiaj bioróżnorodność w całej Polsce, także w układzie polno-leśnym, jest zachowana dzięki temu, że była dobra współpraca pomiędzy rolnikiem, leśnikiem i myśliwym. Tym możemy chwalić się na całą Europę – podkreślał Paweł Sałek, doradca prezydenta ds. środowiska, podczas konferencji „Europejski Zielony Ład a interes Polski” w WSKSiM w Toruniu.

Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy ds. środowiska, był jednym z prelegentów podczas konferencji „Europejski Zielony Ład a interes Polski” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W swoim wystąpieniu poruszył kwestie związane z bioróżnorodnością i ochroną przyrody w kontekście unijnej strategii.

– Dzisiaj Europejski Zielony Ład w pierwszej kolejności sprowadzany jest do ochrony klimatu, ale to nie są tylko sprawy związane z ochroną klimatu – chociaż klimat i polityka klimatyczna jest elementem wiodącym i najważniejszym, jeśli chodzi o nowy Europejski Zielony Ład – ale także jest kilka innych obszarów: rolnictwo, czyli koncepcja „Od pola do stołu”; sprawa związana z jakością powietrza, bioróżnorodnością, strategią dla lasów, dioksynami, chemią ciężką. Elementów związanych z negocjacjami będzie bardzo dużo – zwrócił uwagę Paweł Sałek.

Prelegent omówił cele związane z zarządzaniem obszarami chronionymi, a także z planem odbudowy zasobów przyrodniczych – m.in. odwrócenie spadku liczebności owadów zapylających, ograniczenie o 50 proc. stosowania pestycydów chemicznych czy zasadzenie w Unii Europejskiej 3 mld nowych drzew.

Specjalista ochrony środowiska zaznaczył także, że bardzo ważną rolę w zakresie bioróżnorodności odgrywają Lasy Państwowe i leśnicy, którym – jak dodał – czasami zarzuca się, że nie dbają o przyrodę i że „leśnik jest tym, który chodzi po lesie z piłą mechaniczną i wycina”.

– Lasy Państwowe od stu lat kształtują ochronę przyrody w Polsce. Dzisiaj bioróżnorodność w całej Polsce, także w układzie polno-leśnym, jest zachowana dzięki temu, że była dobra współpraca pomiędzy rolnikiem, leśnikiem i myśliwym. Tym możemy chwalić się na całą Europę. Jeśli w stosunku do Lasów Państwowych występuje presja związana z tym, żeby nie wycinać starych drzew, to należy pamiętać, że od 2012 roku w zasadach hodowli lasu co najmniej do 5 proc. musi być zachowane jako starodrzewy, jako tzw. biogrupa po to, żeby na nowym zalesieniu zachować elementy bioróżnorodności – podkreślał doradca prezydenta ds. środowiska.

– Koncepcje, które zapisane są w strategii, stoją w sprzeczności do modelu, który w Polsce jest wypracowany, czyli zrównoważonej gospodarki leśnej, ponieważ dzisiaj Lasy Państwowe nie pełnią tylko funkcji produkcyjnych surowca drzewnego, ale także pełnią funkcje przyrodnicze, społeczne -otwarty wstęp do lasów, zbieractwo nie jest w żaden sposób opodatkowane w Polsce (…); kulturotwórcze; łowiectwo; przetwórstwo i kulinaria – wskazywał Paweł Sałek.

 

radiomaryja.pl

 

drukuj