fot. twitter.com/mazurek_piotr

[TYLKO U NAS] P. Mazurek o Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem: Chcemy w sposób trwały, stały i regularny zapewnić młodym ludziom udział w procesach decyzyjnych

Mamy cały szereg spraw zgłaszanych przez młode pokolenie. Są to kwestie związane z edukacją, problemami na rynku pracy, ochroną zdrowia, życiem publicznym i kulturą – powiedział Piotr Mazurek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, w programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam.

W ostatnim czasie obserwujemy duże zaangażowanie młodych ludzi w sprawy społeczne i polityczne. Rząd, chcąc umożliwić komunikację władzy z młodymi obywatelami, powołał Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz urząd Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.

– Chcemy w sposób trwały, stały i regularny zapewnić młodym ludziom udział w procesach decyzyjnych. Jest to pierwsza sytuacja w historii, że mamy taką instytucję. Nigdy do tej pory w Polsce nie było takich organizacji – wyjaśnił gość programu.

Piotr Mazurek wyjaśnił, że powstawanie nowych urzędów i instytucji wspierających dialog z młodzieżą jest wynikiem realizacji obietnicy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości.

– Jest to potrzebne, ponieważ młodzi ludzie mieli poczucie braku wpływu na rzeczywistość. Mieli poczucie, że byli poza procesami decyzyjnymi, a przyszłość, która najbardziej ich dotyczy, była układana przez innych (…). Powinniśmy tworzyć międzypokoleniowy dialog, stąd nasze zaangażowanie i skuteczność, na przykład w tworzeniu Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów – ocenił polityk.

Według gościa „Polskiego punktu widzenia” młodzi obywatele poniżej 30 roku życia stanowią niewielką część w ugrupowaniach politycznych, co skutkuje „niedoreprezentowaniem” tej grupy.

– Jeżeli jakaś liczna grupa nie ma realnego wpływu na rzeczywistość, to w rzeczywisty sposób będzie ona wykazywała tendencje kontestacyjne. Naturalne jest to, że kwestionuje się to, na co nie ma się wpływu – wyjaśnił rozmówca TV Trwam.

Zdaniem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej odpowiedzią na ten problem jest powołana Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, w której znajdują się przedstawiciele najważniejszych instytucji w państwie.

– Jest to Rada, która bardzo sprawnie działa. Zajmuje się szeregiem różnych rzeczy, od kwestii charytatywnych, opiniowania programów dla społeczeństwa obywatelskiego do kwestii związanych z rynkiem pracy. Prowadzi także badania dotyczące problematyki mieszkaniowej. W tej chwili zajmuje się już po raz kolejny sprawą delegata polskiej młodzieży do ONZ. Prowadzi również cały szereg projektów. W tym momencie zajmuje się kwestią ochrony zdrowia psychicznego i komunikowaniem tego. Jest to instytucja, która angażuje się w wiele różnych spraw – powiedział Piotr Mazurek.

Pandemia koronawirusa wpłynęła na sytuację ekonomiczną, zdrowotną i społeczną wszystkich Polaków. Pogłębiła ona również problemy młodych ludzi, którzy rozpoczynają swoją dorosłą drogę.

– Mamy cały szereg spraw zgłaszanych przez młode pokolenie. Są to kwestie związane z edukacją, problemami na rynku pracy, ochroną zdrowia, życiem publicznym i kulturą. Jest to bardzo wiele różnego rodzaju spraw. W tej chwili jesteśmy w trakcje organizowania 16 zdalnych konferencji konsultacyjnych we wszystkich województwach. Chcemy wspólnie z młodymi ludźmi diagnozować najważniejsze problemy, które z ich punktu widzenia występuję obecnie w Polsce – poinformował polityk.

Obok zgłaszanych problemów pojawiają się także pomysły członków Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem na to, jak je rozwiązać. Jednym z obszarów aktywności młodych jest edukacja w Polsce.

– Tych propozycji jest wiele. Są propozycje związane ze zmianą podstaw programowych. Młodzi proponują np. przejście na bardziej praktyczne nauczanie tam, gdzie jest to oczywiście możliwe. Pojawiają się również pomysły modyfikacji systemu egzaminów zewnętrznych – wskazał rozmoówca.

Piotr Mazurek nawiązał również do badań CBOS, z których wynika, że w ostatnim czasie młode pokolenie „skręca na lewo”. Jednak zdaniem polityka nie należy sugerować się takimi badaniami, ponieważ często są one sprzeczne i odbiegają od rzeczywistości.

– Podczas konsultacji było jasno widać, że młodzi obywatele są bardzo różni. Mamy ludzi mających wyraziście prawicowe poglądy. Oczywiście jest także silnie lewicowa grupa, związana z prądem, który obecnie promują niektóre media – powiedział Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.

radiomaryja.pl

drukuj