fot. Monika Bilska

[TYLKO U NAS] Ks. kard. Z. Grocholewski: Św. Jan Paweł II był niewątpliwie bardzo koherentnym obrońcą człowieka we wszystkich jego wymiarach

Święty Jan Paweł II był niewątpliwie bardzo koherentnym obrońcą człowieka w jego pełnym, integralnym ujęciu, tzn. we wszystkich jego wymiarach – mówił ks. kard. Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego w latach 1999-2015, podczas XI Międzynarodowego Kongresu: Katolicy i osoba ludzka – Szanse i zagrożenia, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

– Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym już XI Międzynarodowym Kongresie zorganizowanym przez Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Pragnę wyrazić satysfakcję z tego, że w roku 40. rocznicy wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, będzie rozpatrywany temat, którego tenże nasz wspaniały rodak był wielkim propagatorem – powiedział ks. kard. Zenon Grocholewski.

Były prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego zwrócił uwagę, że „św. Jan Paweł II był niewątpliwie bardzo koherentnym obrońcą człowieka w jego pełnym, integralnym ujęciu, tzn. we wszystkich jego wymiarach”.

– Wstępnie pragnę podkreślić fakt, że już pierwsze księgi Starego Testamentu ukazują niezwykłą godność człowieka i w związku z tym, wyznaczają mu bardzo odpowiedzialne zadanie oraz wskazują na jego fascynujące przeznaczenie. W zarysowanym w Księdze Rodzaju opisie stworzenia świata, człowiek jest wyróżniony w sposób szczególny, wprost zdumiewający. Jest on nie tylko ukoronowaniem dzieła stworzenia, ale został stworzony wręcz na obraz i podobieństwo Boże. Coś niesamowitego. Właśnie jemu mają służyć wszystkie inne stworzenia – podkreślił duchowny.

Ks. kard. Zenon Grocholewski zaznaczył, że dla Boga człowiek jest bardzo ważny, jego godność oraz jego powołanie i o tym uczy nas objawienie.

– Trudno nie być zdumionym wobec faktu, że sam Bóg stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie, aby wyzwolić człowieka z niewoli grzechu i śmierci, w którą on popadł wskutek sprzeniewierzenia się Bogu i tym samym sprzeniewierzenia się swojemu człowieczeństwu. Bóg stał się człowiekiem, by wyzwolić człowieka. Gdyby to nie było rzeczywistością objawioną, trudno byłoby o czymś takim nawet pomyśleć. Bóg – Człowiek, przyjął na siebie haniebną mękę na krzyżu, aby mimo naszych grzechów i odstępstw nas zbawić, udostępnić nam przeżywanie wiecznego szczęścia w obliczu miłującego nas Boga – wskazał ksiądz kardynał.

Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego w latach 1999-2015 akcentował, iż Jan Paweł II uważał, że najważniejszym elementem kultury jest zdrowa moralność.

– Święty Jan Paweł II w Encyklice „Laborem exercens” podkreśla, że przez pracę człowiek ma stawać się coraz bardziej człowiekiem. Zaznacza, że praca jest dobrem człowieka, dobrem jego człowieczeństwa. Przez pracę człowiek nie tylko przekształca przyrodę dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także przez pracę urzeczywistnia siebie jako człowieka – powiedział ks. kard. Zenon Grocholewski.

Duchowny wskazał, że wszystko musi wypływać z prawdy, „z pełnej prawdy o człowieku i o Bogu, objawionej nam w Jezusie Chrystusie oraz ze świadomości transcendencji ludzkiego istnienia, które nie ogranicza się tylko do ziemskiej egzystencji”. Pełną realizacją człowieka, zdaniem Jana Pawła II, jest świętość – dodał.

RIRM

drukuj