Wpisy

[TYLKO U NAS] Ks. bp I. Dec: Nowoczesne koncepcje człowieka fałszowały obraz bytu ludzkiego, myląc go niekiedy ze zwierzęciem albo z Bogiem

Nowoczesne koncepcje człowieka, zwłaszcza te powstałe w ostatnich dwóch stuleciach, fałszowały obraz bytu ludzkiego, myląc go niekiedy ze zwierzęciem albo z Bogiem. Stąd też możemy mówić o redukcyjnych koncepcjach człowieka (…) oraz o koncepcjach indywidualistycznych i liberalistycznych, które z kolei dokonywały swoistej deifikacji człowieka – mówił w swoim wykładzie wygłoszonym podczas XI Międzynarodowego Kongresu „Katolicy i osoba ludzka. Szanse i zagrożenia” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ks. bp Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej.

[TYLKO U NAS] Ks. kard. Z. Grocholewski: Św. Jan Paweł II był niewątpliwie bardzo koherentnym obrońcą człowieka we wszystkich jego wymiarach

Święty Jan Paweł II był niewątpliwie bardzo koherentnym obrońcą człowieka w jego pełnym, integralnym ujęciu, tzn. we wszystkich jego wymiarach – mówił ks. kard. Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego w latach 1999-2015, podczas XI Międzynarodowego Kongresu: Katolicy i osoba ludzka – Szanse i zagrożenia, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.