Medal „Pro Patria” dla ks. kard. Grocholewskiego

Ks. kard. Zenon Grocholewski został uhonorowany medalem „Pro Patria”. Uroczystość odznaczenia odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.  Kapituła przyznała medal „za wieloletnią pracę na rzecz kultywowania tradycji niepodległościowej”.

To szczególne wyróżnienie ks. kard. Zenon Grocholewski otrzymał z rąk pełniącego obowiązki szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, min. Jana Józefa Kasprzyka.

Odbierając medal, ks. Kardynał podkreślił, że wszystko, co robi, robi dla budowania wspólnoty i pokoju w Polsce.

– Czuję się bardzo ujęty tym faktem, że otrzymałem ten wymowny medal, dlatego chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi, szefowi tej kapituły, kapitule, która przyznała mi ten order i tym wszystkim, którzy byli promotorami. Mówiąc szczerze, to czuję się też tak trochę zażenowany. Bo wydaje się, że bardzo hojna była ta kapituła, wspaniałomyślna, a może trochę pobłażliwa, gdy chodzi o moje zasługi – zasługi w materii, która jest przedmiotem zainteresowania, zainteresowania tego urzędu – powiedział ks. Kardynał.

Ksiądz kard. Zenon Grocholewski został wcześniej odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Za swoją działalność i wybitne osiągnięcia uhonorowano go siedmioma tytułami doktora honoris causa. Uchodzi też za jednego z najlepszych współczesnych znawców prawa kanonicznego.

Medal „Pro Patria” jest przyznawany osobom i instytucjom, szczególnie zasłużonym dla kultywowania pamięci o walce o niepodległość Polski.

RIRM

drukuj