[TYLKO U NAS] Ks. bp T. Bronakowski: Potrzeba nam dzisiaj rodzin odważnych, pięknych, dzielnie świadczących o swojej misji. Rodzin budujących swoje szczęście na ewangelicznych fundamencie

Potrzeba nam dzisiaj rodzin odważnych, pięknych, dzielnie świadczących o swojej misji. Potrzeba nam rodzin budujących swoje szczęście na ewangelicznych fundamencie, które są wierne Bogu i przykazaniom. Muszę one stać się domowymi kościołami, w których panować będzie miłość, jedność, wzajemny szacunek, a fundamentem życia będzie Eucharystia i wierność Chrystusowi – mówił ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” w TV Trwam.

Ks. bp Tadeusz Bronakowski wskazał, że końcówka roku jest dobrym momentem na dokonanie jego oceny.

– Dobiega końca rok 2020 i każdy z nas z pewnością próbuje dokonać jego oceny. Przywołujemy różne wydarzenia, które ucieszyły nas bądź sprawiły nam ból i cierpnie w szczególny sposób. Za te pierwsze łatwiej nam dziękować Ojcu Niebieskiemu niż za różne problemy i trudności. Jednak i do nas odnoszą się słowa apostoła Pawła „Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu w imię Jezusa”. Zawsze i za wszystko. Nasze dziękczynienie zanoszone Bogu przez Jezusa Chrystusa jest znakiem zgody na Jego wolę, życia prawdą, że on wie, co dla nas jest dobre i zawsze nad nami czuwa. Dziękczynienie to oddanie hołdu Temu, który jest Miłością – wskazał ksiądz Biskup.

Kapłan podkreślił, że każde wydarzenie może stać się przedmiotem dziękczynienia, które wierni składają Bogu.

– W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że każde wydarzenie, potrzeba może stać się przedmiotem dziękczynienia. Dzisiaj pragnę przede wszystkim podziękować dobremu Bogu za wszelkie łaski, jakie udzielił Apostolstwu Trzeźwości w minionym roku. Przeżywaliśmy go pod hasłem „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”, bo tylko w trzeźwej rodzinie może wzrastać szczęśliwe młode pokolenie. Wiemy, że to z rodzin skrzywdzonych, złamanych nałogami, rozbitych, sponiewieranych duchowo wychodzą ludzie nieszczęśliwi, którzy często są niezdolni do normalnego życia w społeczeństwie. Potrzeba nam dzisiaj rodzin odważnych, pięknych, dzielnie świadczących o swojej misji. Potrzeba nam rodzin budujących swoje szczęście na ewangelicznych fundamencie, które są wierne Bogu i przykazaniom. Muszę one stać się domowymi kościołami, w których panować będzie miłość, jedność, wzajemny szacunek, a fundamentem życia będzie Eucharystia i wierność Chrystusowi – powiedział przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

Miłość jest największym czynnikiem chroniącym przed uzależnieniami – kontynuował.

– Święci małżonkowie i trzeźwi rodzice są największym skarbem Kościoła, ojczyzny i ludzkości. Właśnie te prawdy rozważaliśmy, staraliśmy wprowadzać w życie poprzez pracę duszpasterską i apostolską w parafiach, różnych grupach abstynenckich i trzeźwościowych. Z całego serca dziękuję Bogu za wiosenną sesję apostolstwa trzeźwości, która miała miejsce na początku marca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. To wspaniałe wydarzenia pozwala nabrać sił i zapału do codziennej, nieraz bardzo trudnej, pracy na niwie trzeźwości. Dziękuję Bogu za troskę Ojca Dyrektora dr. Tadeusza Rydzyka za sprawy trzeźwości w naszej ojczyźnie. Dzięki temu te niezwykle ważne tematy są stale obecne w Radiu Maryja, Telewizji Trwam i „Naszym Dzienniku”  – mówił duchowny.

Już po raz 63 mogę się spotkać z słuchaczami Radia Maryja i widzami TV Trwam, aby dzielić się swoimi przemyśleniami, doświadczeniem i troską o wolność wewnętrzną wszystkich rodaków – podkreślił ks. bp Tadeusz Bronakowski.

– Są to sprawy dotykające wyboru między życiem a śmiercią, a świadczą o tym wiadomości, które potem otrzymuję. Zdarza się, że są one atakujące, raniące, bo i taka bywa reakcja na prawdę. Pragnę podziękować Bogu, że mimo pandemii modliliśmy się w Gietrzwałdzie, że w czerwcu udało się zorganizować 39. Ogólnopolska Pielgrzymkę na Jasną Górę w intencji trzeźwości i odnowy moralnej narodu polskiego – powiedział przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

Przed nami nowy 2021 rok, którego tematem jest „Trzeźwością pokonywać kryzys” – wskazał kapłan.

– Wchodzimy w 2021 rok z ufnością i zapałem do pracy, zawierzając Bożej Opatrzności wszelkie plany. Pamiętamy o słowach ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, na którego beatyfikację oczekujemy. Praca apostolska trzeźwości wydaje się niekiedy bezskuteczna, a wysiłek i trud w tej dziedzinie daremny, jednakże wymaga ona cierpliwości i długofalowości. Nie można zrażać się brakiem rezultatów czy nikłymi osiągnięciami, tym bardziej że niebezpieczeństwo wyrasta. Wiemy, że każdy nasz wysiłek będzie wsparty mocą Boga. Ufamy, że przezwyciężymy to największe nieszczęście współczesnej Polski – podsumował ks. bp Tadeusz Bronakowski.

radiomaryja.pl

drukuj