[TYLKO U NAS] Ks. abp S. L. Głódź: Do naszej ojczyzny napływają agresywne prądy ideologii ekologizmu. Negują świat chrześcijańskich wartości, które od wieków kształtują polskie pokolenia

Do naszej ojczyzny napływają, znajdując wyznawców i zwolenników, agresywne i ekspansywne prądy ekologizmu, raczej ideologii ekologizmu. Negują świat chrześcijańskich wartości, które od wieków kształtują polskie pokolenia – mówił metropolita gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź w homilii wygłoszonej w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

W Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu odprawiona została dzisiaj Msza św. z okazji wspomnienia św. Franciszka Salezego – patrona dziennikarzy, otwarcia sympozjum „Oblicza ekologii” i odsłonięcia tablicy upamiętniającej śp. prof. dr. hab. Jana Szyszko. Homilię wygłosił metropolita gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź.

– W zaproszeniu na dzisiejsze sympozjum jego organizatorzy zaznaczyli obchodzone wczoraj wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. Duchowego przewodnika i opiekuna absolwentów, słuchaczy, wykładowców Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Porywającego kaznodziei. Obrońcy prawdy katolickiej „niemodnej” pośród elit tamtej epoki na przełomie XVI i XVII wieku. Atakowanej, deprecjonowanej, także prześladowanej – mówił ks. abp Sławoj Leszek Głódź.

To o dziennikarzach przed laty mówił św. Jan Paweł II, że są „strażnikami i zarządcami ogromnej władzy duchowej” – wspomniał metropolita gdański.

– To dobra okazja, aby złożyć życzenia adeptom dziennikarstwa, których formuje toruńska szkoła i ojcom redemptorystom – inicjatorom, twórcom, gospodarzom tej uczelni. Życzenia zwięzłe, wywiedzione z ewangelicznych słów Chrystusa – niech wasze „usta mówią z obfitości serca”. Serca dobrego, mądrego, szlachetnego, uczynnego, nie dającego się zwieść na pokuszanie nachalnej komercji, programowej bylejakości, ideologicznym szalbierstwom – podkreślał kapłan.

Sympozjum z cyklu „oblicza” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w tym roku poświęcone zostanie zagadnieniom ekologii.

– W chrześcijańskiej postawie wobec zagadnień, które stanowią domenę ekologii, wobec świata przyrody na plan pierwszy ma wychodzić świadomość, że jest to wielki dar Boga. Źródło wartości, które stanowią osnowę ludzkiego życia. (…) Z tego Franciszkowego ducha czerpie wielu chrześcijan i ludzi dobrej woli angażujących się w działalność proekologiczną, której celem – najprościej rzecz ujmując – jest ochrona środowiska naturalnego i zapobieganie cywilizacyjnym zagrożeniom – oznajmił ks. abp Sławoj Leszek Głódź.

Ekologia to od lat temat głośny, wyrazisty. Nie schodzi ze sceny świata. Obecny także w magisterium Kościoła, w refleksji teologicznej, etycznej, moralnej. Także we wspomaganiu i błogosławieństwie dla wielu proekologicznych inicjatyw – wskazał ksiądz arcybiskup.

– Ochrona środowiska nie może być celem samym w sobie. Bo przecież w naturalny sposób jest sprzęgnięta z człowiekiem, z jego teraźniejszością i przyszłością. Macie też jasną świadomość, że niepotrzebne są jej jakiekolwiek szczudła ideologii, bo to wypacza jej istotę, jej cel, jej sens. (…) Do naszej ojczyzny, napływają, znajdując wyznawców i zwolenników, agresywne i ekspansywne prądy ekologizmu, raczej ideologii ekologizmu. Negują świat chrześcijańskich wartości, które od wieków kształtują polskie pokolenia. Nie tylko polskie, także europejskie. Kulturę, cywilizację, codzienne życie – powiedział metropolita gdański.

W toruńskiej uczelni zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca śp. prof. Jana Szyszko. Ks. abp Sławoj Leszek Głódź nazwał go przyjacielem, autorytetem i mentorem. Profesorem o wielkim naukowym dorobku.

– Był człowiekiem w służbie dobra. Za tę wierną służbę spadały nań bicze ataków prasowych, polityczne lincze. Szedł swoją drogą konsekwentnie i wytrwale. I wielu szło za nim, przekonanych i pewnych, że to on ma rację; że to jemu należy się szacunek i uznanie.  (…) Odczytajcie jego duchowy testament – zachętę do ofiarnej, wspartej o świat chrześcijańskich wartości służbę polskiej przyrodzie, ochronie środowiska, człowiekowi i Bożemu stworzeniu – zachęcał kapłan.

radiomaryja.pl

drukuj