[TYLKO U NAS] J. Kwaśniewski: Najwyższy wskaźnik przemocy wobec kobiet występuje w państwach, które od ponad 20 lat wdrażają ideologię gender i LGBT

Kraje o najwyższych wskaźnikach przemocy w Europie to te, które od ponad 20 lat systematycznie wdrażają instrumenty ideologii gender i ideologię LGBT. Z kolei najniższy wskaźnik przemocy odnotowuje się w Polsce czy Chorwacji, gdzie w wysokim stopniu zostały zachowane tradycyjne role społeczne kobiet i mężczyzn, a bardzo istotny wpływ na kształtowanie szacunku wobec kobiet ma religia – zwrócił uwagę adwokat Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, w filmie „Zmierzch. Ofensywa ideologii gender”.

Niedługo po wygraniu wyborów samorządowych w Warszawie prezydent Rafał Trzaskowski podpisał tzw. deklarację LGBT+. Zrobił to bez wiedzy i zgody mieszkańców Warszawy, a także, jak podkreśla wielu prawników, niezgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Dokument otwiera furtkę do wprowadzenia ideologii gender w szkołach.

– Tzw. deklaracja LGBT+ prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Pawła Rabieja wdraża instrumenty ideologii gender właściwie na każdym obszarze życia Warszawiaków. Najgłośniej jest o edukacji seksualnej, gdzie wdrażane są tzw. standardy WHO, bardzo słusznie powszechnie krytykowane. Mówi się o propedofilskim charakterze tych zapisów. Wytyka się niewłaściwość treści prezentowanych czy sugerowanych do prezentacji dzieciom w wieku 4-6 lat i 6-9 lat, gdzie ma być mowa o masturbacji, o homoseksualizmie, a dzieci mają być uczone „negocjowania przyjemnego współżycia seksualnego” – treści zupełnie nieprzystających do ich wieku i całkowicie sprzeczne z wolą rodziców, która w systemie konstytucyjnym ma decydujące znaczenie w Polsce – mówił adwokat.

Ideolodzy gender wykorzystują zaufanie, jakim rodzice obdarzają szkoły i nauczycieli. Warto przyglądać się jednak kto i czego uczy dzieci.

– Od dwóch lat prowadzimy kampanię „Chrońmy dzieci”, w której zadajemy szkołom pytania w imieniu rodziców (…) i dowiadujemy się, jakie organizacje do danej szkoły są wpuszczane, jaki jest ich program, jakiego rodzaju zajęcia prowadzą podczas spotkań z dziećmi. Często okazuje się, że organizacje zapraszane do szkół prowadzą tam zajęcia z obszaru tzw. edukacji antydyskryminacyjnej, tzw. edukacji antyprzemocowej, albo z zakresu „mowy nienawiści”. W programie tych zajęć nadzwyczaj często mieszczą się treści ściśle związane z ideologią LGBT, z ideologią gender, które dotyczą tożsamości płciowej dzieci, promowania zachowań homoseksualnych, albo prezentowania dzieciom wulgarnych treści, nawet pornograficznych, erotycznych – powiedział Jerzy Kwaśniewski.

Propagatorzy ideologii gender chcą zawładnąć każdą sfera życia publicznego. Są gotowi ograniczać wolność gospodarczą i walczyć ze swoimi przeciwnikami na drodze prawnej.

– Ideologia gender i instrumenty służące ich realizacji, takie jak deklaracja LGBT+, próbują w sposób totalny regulować życie każdego człowieka. W przypadku warszawskich przedsiębiorców chodzi np. o wdrożenie tzw. klauzul antydyskryminacyjnych. Klauzul, które skutecznie wykluczą konstytucyjnie chronioną wolność przedsiębiorców i wolność kontraktowania – podkreślił adwokat.

W tym momencie trzeba przypomnieć sprawę łódzkiego drukarza, który odmówił drukowania materiałów propagandowych Fundacji LGBT Business Forum. Na żądanie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara został ukarany przez sąd, a wyrok utrzymał się aż do Sądu Najwyższego.

– Być może Trybunał Konstytucyjny w przyszłości uchyli te przepisy stwierdzając ich niekonstytucyjność, ale obecnie wdrażane w Warszawie instrumenty karty LGBT implementują takie właśnie niebezpieczne rozwiązania już do życia każdego przedsiębiorcy. Każdy przedsiębiorca, który chciałby współpracować z miastem, który chciałby wynająć od miasta lokal handlowy, który chciałby startować w konkursach ogłaszanych przez miasto – będzie musiał dostosować się do polityki antydyskryminacyjnej. Będzie musiał zgadzać się chociażby na promowanie środowisk LGBT poprzez swoją pracę – tłumaczył ekspert.

Na tym jednak nie koniec zapędów ideologów gender. Dewiacyjne środowiska próbują regulować także politykę zatrudnienia.

– W Warszawie na podstawie deklaracji LGBT+ ma zostać wdrożona tzw. polityka zarządzania różnorodnością w środowisku pracy: miejskie wodociągi, komunikacja, urzędy miejskie będą tworzyły system awansów, system naboru do pracy, który będzie dbał o „różnorodność”. Różnorodność pod kątem orientacji psychoseksualnej – wskazał.

Decyzją prezydenta Bronisława Komorowskiego Polska ratyfikowała kontrowersyjny dokument zwany Konwencją Stambulską. Do tej kwestii również odniósł się Jerzy Kwaśniewski w filmie „Zmierzch. Ofensywa ideologii gender”.

– Już w pierwszych swoich deklaracjach zawiera stwierdzenia, z którymi nie możemy się zgodzić pod względem merytorycznym. Jest tam mowa o tym, że wszelka przemoc rodzi się z odwiecznego sporu i konfliktu pomiędzy mężczyznami i kobietami. To twierdzenie o charakterze ściśle ideologicznym, niepoparte żadnymi naukowymi bada          niami (…). Jak stwierdza konwencja, napięcie pomiędzy    mężczyznami a kobietami rodzi następnie strukturalną przemoc w rodzinie (która „jest pierwszym siedliskiem przemocy”), a następnie w duchu przemocy kształtuje całe społeczeństwo.  Czysto neomarksistowka ideologia, która stoi za Konwencją Stambulską sugeruje, że jeżeli zniesiemy rodzinę, jeżeli zniesiemy różnice między kobietami a mężczyznami – wyeliminujemy przemoc i zapobiegniemy istnieniu całej tej patologii w życiu społecznym – mówił adwokat.

Ekspert zwrócił uwagę, iż te założenia nie posiadają żadnego oparcia w badaniach empirycznych. Jeżeli jednak przyjrzymy się niekwestionowanym badaniom prowadzonym na skalę europejską, zauważymy, że najniższe wskaźniki przemocy w całej Unii to Polska czy Chorwacja.

– Kraje, w których tradycyjne role społeczne kobiet i mężczyzn zostały w wysokim stopniu zachowane. Kraje, w których religia ma bardzo istotny wpływ na kształtowanie szacunku wobec kobiet. Warto wspomnieć chociażby kult maryjny wspólny dla Polaków i Chorwatów. Natomiast kraje o najwyższych wskaźnikach przemocy to te, które od ponad 20 lat systematycznie wdrażają instrumenty ideologii gender i ideologię LGBT. Najwyższe wskaźniki przemocy wobec kobiet dotykają Skandynawię  – akcentował adwokat Jerzy Kwaśniewski.

RIRM

drukuj