[TYLKO U NAS] E. Bojanowska: Nowy dokument dot. seniorów oparty jest na filarach bezpieczeństwa, uczestnictwa i solidarności

Dokument „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030” skierowany do seniorów oparty jest na trzech filarach: bezpieczeństwu, uczestnictwu i solidarności – powiedziała w rozmowie z reporterem TV Trwam Szymonem Kozupą wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska.

Elżbieta Bojanowska opowiedziała o ofertach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowanych do seniorów, które odnoszą się nie tylko do aktywnych osób starszych, ale również tych, które nie mogą same funkcjonować i potrzebują opieki.

– Jedna oferta skierowana do osób starszych jest realizowana poprzez samorządy, które wspomagamy poprzez budowę sieci ośrodków wsparcia w postaci domów dziennego pobytu bądź klubu seniora. Tutaj dofinansowujemy utworzenie adaptacji tych domów bądź klubów i później partycypujemy w kosztach utrzymania. To, co często doskwiera osobom starszym to samotność. (…) Jeżeli jest się w miarę zdrowym to warto jest wyjść z domu. Te kluby czy domy to są właśnie takie miejsca spotkań z drugim człowiekiem. (…) Wspomagamy również samorządy w świadczeniu usług opiekuńczych. Niestety, tak jest, że z wiekiem zdrowie coraz bardziej nam kuleje i część osób po prostu potrzebuje opieki, dlatego zadaniem właśnie samorządu jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – zrobienie zakupów, usługi higieniczne, ugotowanie obiadu, czyli wszystko, co jest potrzebne osobie starszej. Od tego roku wspomagamy samorządy w realizacji tego zadania, dofinansowując kolejne godziny usług. Najczęściej samorządy dają godzinę, dwie, a my to podwajamy – wyjaśniła.

– Inne działania realizujemy poprzez organizacje pozarządowe, np. program ASOS dot. społecznej aktywności osób starszych. Organizacje te mogą ubiegać się o granty na rzecz osób starszych w ramach edukacji, partycypacji społecznej, usługach czy solidarności międzypokoleniowej – dodała.

Wiceminister odniosła się również do problemu niesamodzielności wśród seniorów, którym zajęło się ministerstwo rodziny. Jak wskazała, „w ramach projektu unijnego stosujemy standardy usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niesamodzielnych. To się zbiega ze zmianą systemu orzecznictwa, nad którą pracujemy, i w ramach którego chcemy wprowadzić ryzyko niesamodzielności”.

– My takiego ryzyka w naszym systemie zabezpieczenia społecznego nie mamy. Wraz z wiekiem niepełnosprawność zmienia się w niesamodzielność i ważne jest odpowiednie zabezpieczenie tych osób niesamodzielnych i skierowanie ich do odpowiedniego strumienia – zaznaczyła.

Elżbieta Bojanowska mówiąc o dokumencie „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030” skierowanym do seniorów powiedziała, że jest on „oparty na trzech filarach: bezpieczeństwo, uczestnictwo i solidarność”.

– Rozumiemy je bardzo szeroko. Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych wartości, ważna dla każdego człowieka. (…) My bezpieczeństwo socjalne zapewniamy poprzez system zabezpieczenia społecznego, bo to jest pewna wolność od zagrożeń o charakterze socjalno-bytowym. To m.in. zapewnienie, żeby te emerytury były na w miarę godnym poziomie, co staramy się robić. Ważne jest uczestnictwo osób starszych w rynku społecznym, gospodarczym, ekonomicznym, żeby nie pozostawali sami sobie. Solidarność. Myślę, że ten szczególny rodzaj więzi, jaki mamy z seniorami i ta więź między poszczególnymi pokoleniami jest bardzo ważna, ale też więź między seniorami. Proszę zobaczyć, jak bardzo mamy zróżnicowaną grupę seniorów. (…) Stąd te trzy podstawowe filary – wskazała.

RIRM

drukuj