[TYLKO U NAS] Dr D. Kucharski o polskiej fladze: Są to barwy każdego Polaka, każdej osoby utożsamiającej się z narodem i społeczeństwem polskim

Biel oznaczająca czystość i miłość starań dla Rzeczypospolitej, dla narodu polskiego, czerwień – oddanie poprzez przelaną krew i często tym samym bardzo głęboką identyfikację z narodem i społeczeństwem polskim, jak i również z państwem polskim. Są to barwy każdego Polaka, każdej osoby utożsamiającej się z narodem i społeczeństwem polskim – mówił w rozmowie z Radiem Maryja historyk dr Dariusz Kucharski.

Biały i czerwony jako barwy narodu polskiego sięgają już czasów średniowiecza, kiedy to kształtowała się polska heraldyka.

– Musimy się cofnąć do czasów początków państwa polskiego, do pierwszych wieków istnienia Królestwa Polskiego. Był to okres, kiedy tworzono znaki heraldyczne, herbowe, w tym również znaki państwa polskiego – wskazał dr Dariusz Kucharski.

Nie bez znaczenia w tym procesie były dokładne odcienie barw herbowych.

– Wtedy ustanowiono barwą na polu, na tarczy, kolor czerwony, a dokładniej kolor karmazynowy, ponieważ karmazyn miał w swoim składzie barwniki niezwykle drogie i tym samym nie był on popularny, ale też dawał przez to bardziej szlachetny odcień barwy czerwonej – wyjaśnił historyk.

W czerwonym polu znajdował się odwieczny i niezmienny symbol Polski – Orzeł Biały.

– W czerwonej tarczy herbowej widniała postać orła. Białego orła z koroną królewską. To jest też niezwykle ważne jako element polskiej heraldyki narodowej – podkreślił rozmówca Radia Maryja.

Dr Dariusz Kucharski zaznaczył, że w barwach białej i czerwonej występuje także Pogoń – herb Wielkiego Księstwa Litewskiego.

– Dlatego też w późniejszym czasie widzimy te dwie barwy przewijające się na polskich flagach, na polskich emblematach w czasach Rzeczypospolitej – wskazał historyk.

Przypomniał, że barwy te widnieją na tzw. rulonie polskim, ukradzionym przez Szwedów w czasie potopu szwedzkiego.

– Na rulonie widnieje postać przedstawiciela polskiej husarii, którego koń jest wymalowany w dwóch barwach: białej i czerwonej i jednocześnie na tarczy tegoż pancernego towarzysza wojennego jest umiejscowiony polski orzeł królewski, jako nawiązanie do polskiej państwowej tradycji heraldycznej – opisywał rozmówca Radia Maryja.

W okresie uchwalenia Konstytucji 3 Maja popularne wśród Polaków – zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn – stały się szarfy i kokardy w barwach narodowych.

Do polskich biało-czerwonych barw powracano w czasach walki o wolność w zniewolonej przez zaborców Polsce.

– Społeczeństwo polskie wracało do tych barw podczas różnych walk, również podczas Powstania Styczniowego, zakładając albo kokardy, albo jakieś biało-czerwone emblematy, czy też niosąc sztandary przyjmujące barwy biało-czerwone z różnymi zapisami, które pojawiały się na tychże sztandarach wojskowych – mówił historyk.

Barwy te uznano wówczas za barwy narodu polskiego.

– Ustawodawstwo polskie uznało już 1 sierpnia 1919 roku jako barwy odrodzonego państwa polskiego – Rzeczypospolitej Polskiej – właśnie kolory biały i czerwony – wskazał dr Dariusz Kucharski.

W kontekście polskiej tradycji, polskie barwy narodowe nabrały obecnego znaczenia.

– Biel oznaczająca czystość i miłość starań dla Rzeczypospolitej, dla narodu polskiego, czerwień – oddanie poprzez przelaną krew i często tym samym bardzo głęboką identyfikację z narodem i społeczeństwem polskim, jak i również z państwem polskim – zaznaczył rozmówca Radia Maryja.

Wskazał także na związek między polską kulturą a wiarą.

– Przepięknie uzupełnia pojęcie polskich barw narodowych dewiza domu Jagiellońskiego, który bez wątpienia wiąże się z polską państwową tradycją heraldyczną. Ich dewizą były słowa: „Jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam?”. Przepiękna dewiza, która oddaje polskiego ducha – podkreślił historyk.

Elementy sakralne w kulturze polskiej często występowały razem z patriotycznymi.

– Dlatego na przykład bardzo częste było dekorowanie wizerunków Matki Boskiej flagami biało-czerwonymi, gdzie niektóre rodziny w domach szlacheckich, ziemiańskich, wizerunki Maryi były dekorowane rodowymi maksymami – mówił dr Dariusz Kucharski.

W symbolice wojskowej występował zaś orzeł w koronie połączony z wizerunkiem Matki Boskiej lub krzyżem.

– Okres międzywojenny na nowo wrócił do polskich barw, przywrócił im swoje miano. Sankcja była podstawowa: są to barwy każdego Polaka, każdej osoby utożsamiającej się z narodem i społeczeństwem polskim. Biało-czerwona flaga, stanowi najważniejszą wykładnię funkcjonowania naszego państwa, naszego narodu – zaznaczył rozmówca Radia Maryja.

– Dlatego też, żeby podnieść rangę barw narodowych, 2 maja ustanowiono jako święto polskich barw narodowych. Warto dodać, że jest to również Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Bardzo ważny dzień pod kątem barw narodowych, ale i budowania polskiej wspólnoty i świadomości wspólnotowej narodu i społeczeństwa polskiego – dodał dr Dariusz Kucharski.

radiomaryja.pl

drukuj