fot. Paweł Palembas

GUS: przeładunki w portach morskich spadły w ubiegłym roku o prawie 6 proc.

Obroty ładunkowe w portach morskich w 2020 roku wyniosły 88,5 mln ton, tj. o 5,7 proc. mniej niż w 2019 roku – poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

Jak informuje GUS, spadek zaobserwowano w Gdańsku (o 10,9 proc.), Świnoujściu (o 5,3 proc.) oraz Policach (o 1,9 proc.). Wzrost obrotów odnotowano jedynie w Gdyni (o 3,3 proc.), natomiast w Szczecinie ich wielkość pozostała na tym samym poziomie jak przed rokiem.

https://twitter.com/GUS_STAT/status/1386954145773625348

Największy udział poszczególnych portów w obrotach w ubiegłym roku miał port w Gdańsku, gdzie przeładowano 45,9 proc. ogółu ładunków. Udział portu w Gdyni to 24,0 proc., Portu w Świnoujściu – 17,1 proc., Szczecinie – 10,8 proc., Policach – 1,9 proc. Udział pozostałych portów wyniósł 0,3 procent.

Według GUS w strukturze obrotów ładunkowych w 2020 r. największy udział miały ładunki masowe suche – 34,3 proc. (w tym węgiel i koks – 11,3 proc.), ładunki masowe ciekłe – 25,4 proc. (w tym ropa naftowa i produkty z ropy naftowej – 19,6 proc) oraz ładunki w kontenerach dużych – 24,5 procent.

W 2020 r. w porównaniu z rokiem poprzednim spadek obrotów odnotowano w większości kategorii ładunkowych – masowych ciekłych o 16,3 proc., kontenerach dużych o 6,2 proc., ładunkach tocznych o 2,0 proc. oraz pozostałych ładunkach drobnicowych o 1,2 proc. Wzrosły jedynie obroty ładunków masowych suchych – o 2,3 procent.

Jak podał GUS, w 2020 r. krajowy obrót morski wyniósł 2,8 mln ton (o 33,5 proc. więcej niż w roku poprzednim) i stanowił 3,1 proc. obrotów ogółem. W międzynarodowym obrocie morskim przeładowano łącznie 85,7 mln ton ładunków (96,9 proc. obrotów ogółem), tj. o 6,6 proc. mniej niż w 2019 roku.

W 2020 r. większość międzynarodowych obrotów ładunkowych (66,7 proc.) była zrealizowana w relacji z portami europejskimi. Natomiast ładunki przewożone statkami w relacji z portami Afryki stanowiły 11,6 proc. ogółu, z portami Azji – 13,0 proc., Ameryki Środkowej i Południowej – 4,5 proc., Ameryki Północnej – 3,3 proc. oraz Australii i Oceanii – 0,9 procent.

Z danych GUS wynika ponadto, że w ubiegłym roku w portach morskich podróż na statkach rozpoczęło lub zakończyło 1 mln 905,2 tys.. pasażerów, tj. o 31,6 proc. mniej niż w 2019 r. W ruchu krajowym przewieziono 351,6 tys. osób (18,5 proc.), a w ruchu międzynarodowym – 1 mln 553,6 tys. osób (81,5 proc.). Krajem, do którego wypłynęło lub z którego przypłynęło do polskich portów morskich najwięcej pasażerów była Szwecja (udział w międzynarodowym ruchu pasażerów wyniósł 94,7 proc.).

W sumie do polskich portów w 2020 r. zawinęło 17,6 tys. statków (wobec 20,8 tys. jednostek w 2019 r.) o pojemności brutto (GT) 231,1 mln (o 7,4 proc. mniejszej niż w roku poprzednim) i nośności (DWT) 172,1 mln ton (o 3,9 proc. mniejszej).

PAP

drukuj