fot. wikipedia

Trzech członków zarządu PKP Cargo złożyło rezygnację

Trzech z pięciu członków zarządu PKP Cargo złożyło rezygnację: Łukasz Hadyś, który w zarządzie zajmował się sprawami finansowymi, Jacek Neska od spraw handlowych, oraz Wojciech Derda od spraw operacyjnych.

Jako przyczynę wskazano w komunikacie „ważne powody, w szczególności osobiste”. Obecnie członkami zarządu spółki pozostają: prezes Maciej Libiszewski oraz Dariusz Browarek.

Poseł Bogdan Rzońca, wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury, mówi, że PKP Cargo to ważna spółka, a dotychczas nie była dobrze zarządzana. Poseł ma nadzieję, że zmiana kadrowa wpłynie pozytywnie na politykę spółki.

– W zarządzie PKP Cargo doszło do bardzo dobrej zmiany. Poprzednie władze spółki nie dbały o interes tej kluczowej spółki na rynku przewozów towarowych. Mówiliśmy nawet o tym PKP Cargo traci dobre kontrakty, traci szanse na swój rozwój i dobre wyniki finansowe. Pod przywództwem pana Libiszewskiego (nowego prezesa) jak również nowych członków mamy nadzieję, że spółka ta stanie się kluczowym graczem na rynku przewozów towarowych, bo ten rynek jest i ten rynek zabiera nam czasem jedna lub druga firma zagraniczna, a spółka Cargo traciła wpływy. Liczymy na to, że pracownicy i polska gospodarka z tej zmiany będą mieć dobre efekty – zaznacza Bogdan Rzońca.

PKP Cargo jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce i drugim w Unii Europejskiej. 30 października 2013 r. zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej głównym akcjonariuszem pozostaje PKP SA.

RIRM

drukuj