Trybunał Konstytucyjny bada nowelizację ustawy o TK

Trybunał Konstytucyjny bada dziś nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Jako niekonstytucyjną zaskarżyli ją posłowie PO, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Sądownictwa i Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Według Sejmu jest ona zgodna z Konstytucją.

Poseł Borys Budka przemawiając w imieniu posłów wnioskodawców, mówił, że nie może być zgody na to, aby powołując się na bliżej nieokreśloną wolę narodu, kwestionować porządek konstytucyjny.

Przedstawicielka Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, zaznaczyła, że w przypadku nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym stopień naruszeń procedury osiągnął taki pułap, że jest to samodzielna przesłanka do uznania niekonstytucyjności.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast, który na rozprawie reprezentuje Sejm, wniósł o stwierdzenie, że ustawa jest zgodna z Konstytucją.

– Jedynym celem tej nowelizacji było naprawienie błędów, które popełnił Sejm VII kadencji – zarówno w trakcie prac nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, jak i w trakcie procedury wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego – mówił poseł Marek Ast.

Poseł pytał też, gdzie był Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Sądownictwa i Naczelna Rada Adwokacka, kiedy poprzedni Sejm przyjął przepisy niezgodne z Konstytucją, chcąc wybrać na zapas dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

RIRM

drukuj