fot. prezydent.pl

List prezydenta do sędziów Trybunału Konstytucyjnego

„Jedną z gwarancji niezależności jest powierzony Sejmowi indywidualny wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy w liście prezydenta Andrzeja Dudy, skierowanym do uczestników Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.


Pan
Andrzej Rzepliński
Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Uczestnicy
Zgromadzenia Ogólnego
Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Szanowny Panie Prezesie!
Szanowne Panie, Szanowni Panowie Sędziowie!
Szanowni Państwo!

Nieodłączną częścią polskiego porządku prawnego jest Trybunał Konstytucyjny, któremu ustrojodawca, w granicach wyznaczonych zasadą podziału i równowagi władz, powierzył kontrolę zgodności prawa z Konstytucją.

Kontrola konstytucyjności prawa winna opierać się na wzorcach jasnych i czytelnych, wynikających z tekstu samej Konstytucji. Wiąże się z tym oczekiwanie powściągliwości, gdy treść Konstytucji może być przedmiotem różnych interpretacji. Orzecznictwo konstytucyjne nie może bowiem zastępować ustawodawcy, pozbawiając go tym samym jego wyłącznej i niezbywalnej funkcji.

Jedną z gwarancji niezależności jest powierzony Sejmowi indywidualny wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zasada ta stanowi bezpośrednie następstwo zasady sprawowania władzy przez Naród poprzez swoich przedstawicieli, zasady będącej podstawą ustroju Rzeczypospolitej.

Pluralizm składu Trybunału Konstytucyjnego oraz oparcie jego orzecznictwa i działalności o normy Konstytucji, w tym art. 7 w związku z art. 197 Konstytucji, uznaję za zasadnicze gwarancje działania Trybunału w służbie Rzeczypospolitej.

Z poważaniem,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

RIRM/prezydent.pl

drukuj