Trwa wizyta międzynarodowych ekspertów w Puszczy Białowieskiej

Z wizytą w Polsce przebywają przedstawiciele Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Kolejny dzień weryfikują sytuację w Puszczy Białowieskiej.

Celem wizytacji ekspertów jest weryfikacja ewentualnej konieczności ingerencji człowieka w funkcjonowanie Puszczy Białowieskiej. Ministerstwo Środowiska  i leśnicy przedstawili swój plan ochrony, w tym zaplanowane cięcia spowodowane m.in. działalnością kornika drukarza, a także planowane nowe nasadzenia. Teraz czekają na opinię Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.

– Eksperci jeszcze muszą od nas zebrać trochę materiałów źródłowych i w ciągu miesiąca przedstawią nam do zaopiniowania (do naniesienia uwag) raport z misji, która się zakończyła – mówi wiceminister środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski.

Sytuacja wokół puszczy stała się napięta przez nieprawdziwe informacje o planowanej masowej wycince drzew.

– Do tej pory nasze sprawy dotyczące Puszczy Białowieskiej w zasadzie opierały się na emocjach, a nie na sprawach merytorycznych. Mam nadzieję, że przedstawione czy pokazane przez nas powierzchnie świadczą o tym, że aktywna ochrona lasów jest potrzebna i będzie dobrze służyć Puszczy Białowieskiej – wskazuje Andrzej Bogdan Gołębiewski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Tym bardziej, że Puszcza Białowieska to jedno z naszych cennych dóbr narodowych. Zarówno ministerstwu, jak i leśnikom oraz samorządom zależy na tym, aby chronić puszczę.

– Eksperci są niezależni. Bardzo uważnie wsłuchują się w to, co mówią tzw. organizacje ekologiczne, ale były również bardzo emocjonalne wypowiedzi samorządów. Samorządowcy bardzo mocno apelowali, by chronić puszczę aktywnie, by puszczę ratować, że puszcza tak nie może wyglądać – podkreśla Andrzej Bogdan Gołębiewski.    

Słowa dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku potwierdza burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak.

– Jesteśmy zmartwieni brakiem reakcji, decyzji, które już dawno powinny zostać podjęte, jeśli chodzi o aktywne formy ochrony środowiska naturalnego Puszczy Białowieskiej. Nie mamy wątpliwości, że w regionie Puszczy Białowieskiej i w samej puszczy jest dużo miejsca na zrównoważony rozwój, zarówno jeżeli chodzi o środowisko naturalne Puszczy Białowieskiej, jak i lokalną społeczność – mówi Jerzy Sirak.

Mimo wielu negatywnych emocji, które narosły wokół puszczy, to dopiero pierwsza taka wizytacja międzynarodowych ekspertów.

– Nigdy tutaj nie byli. Kiedy zobaczyli ten las oprowadzani przez fachowców i spotkali się z nami, porozmawiali o naszych problemach. Myślę że poszerzyli sobie obraz sytuacji i że będzie to niewątpliwie z korzyścią dla Puszczy Białowieskiej i dla mieszkańców – twierdzi Elżbieta Laprus, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białowieża.

Z pewnością dobrym rozwiązaniem dla puszczy będzie zachowanie drzew w jak najlepszym stanie, by mogła ona zachować wszystkie swoje uroki.


TV Trwam News/RIRM

drukuj