fot. Marek Borawski

Trwa protest rodziców dzieci niepełnosprawnych

W międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych, przed pałacem prezydenckim trwa protest rodziców dzieci niepełnosprawnych. Opiekunowie nie zgadzają się na procedowanie ustawy, która ma obniżyć świadczenia pielęgnacyjne. 

Rząd chce zmniejszyć świadczenie, nawet do 500 zł w przypadku osoby niepełnosprawnej, która osiągnie 18. rok życia.

Protestujący przypomną także niezrealizowane od roku postulaty. Liczymy także na rozmowę o tym, co rząd zamierza zrobić – mówi powiedziała  Iwona Hartwich, przewodnicząca  Stowarzyszenia  „Mam Przyszłość”.

– Mamy ustawę, która ma obniżać świadczenia pielęgnacyjne, te wywalczone podczas siedemnastodniowego protestu w Sejmie w 2014 roku. Chcielibyśmy rozmawiać także ze stroną rządową na temat odebrania przez rząd osobom niepełnosprawnym z programu Aktywny Samorząd wózków elektrycznych, urządzeń brajlowskich. Chcemy także rozmawiać o głodowych świadczeniach, które osoby niepełnosprawne w Polsce otrzymują od lat – wyjaśnia Iwona Hartwich, przewodnicząca  Stowarzyszenia  „Mam Przyszłość”.

Andrzej Duda zapowiedział, że jeżeli wygra wybory, jednemu ze swoich ministrów udzieli pełnomocnictwa do rozwiazywania problemów osób niepełnosprawnych.

Jego list odczytała dziś na specjalnie zwołanej konferencji poseł Bata Mazurek.

– Świadczenia dla wszystkich opiekunów muszą być równe. W państwie prawa nie można dzielić opiekunów osób niepełnosprawnych. Nie mogę także zaakceptować proponowanych przez rząd rozwiązań wprowadzających nowe kryteria: zróżnicowania świadczenia pielęgnacyjnego, kryterium dochodowe oraz wprowadzenie kryterium wiekowego. Niestety, jest to kolejny podział. Każdy, kto ponosi trud opieki nad osobą niepełnosprawną, powinien zasługiwać na równe traktowanie, bo każdy ma niezbywalne prawo do godnego życia. Przywrócenie równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych w państwie prawa powinno natychmiast stać się faktem, powinno spowodować, że osoby, które bezpłatnie zostały pozbawione świadczenia pielęgnacyjnego i obecnie pobierają jego rekompensatę, odzyskają utracone prawa nabyte – czytała Beata Mazurek.

Rodzice opiekujący się niepełnosprawnymi dziećmi złożyli petycje z postulatami w kancelariach prezydenta i premiera, a także marszałka Sejmu.

RIRM

drukuj