fot: M.Borawski/Nasz Dziennik

Trwa Dzień Otwarty NFZ dla osób niepełnosprawnych

Narodowy Fundusz Zdrowia organizuje dziś Dzień Otwarty. Jest to okazja do uzyskania szczegółowych informacji na temat nowych uprawnień dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły m.in. skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Informacje na temat szczegółowych rozwiązań tej ustawy będą udzielane w placówkach Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach Dnia Otwartego. Na zainteresowanych dziś do godz. 16:00 we wszystkich oddziałach NFZ czekać będą specjaliści, przedstawiciele ZUS oraz Wojewódzkich i Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Uruchomione zostały też specjalne numery telefonów. Można je znaleźć na stronach oddziałów wojewódzkich oraz Centrali NFZ.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności uchwalona została w odpowiedzi na protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych w Sejmie. Trwał on od 18 kwietnia do 27 maja 2018 r.

RIRM

drukuj