Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne będą mogły złożyć skargę na instytucję publiczną, do której będą miały utrudniony dostęp. Regulacje wchodzą w życie w poniedziałek.

Instytucje publiczne, takie jak urzędy gminne powiatowe i wojewódzkie oraz podległe im placówki, jak na przykład szpitale czy biblioteki, muszą zapewnić niepełnosprawnym właściwy dostęp. Prawo przewiduje trzy rodzaje dostępności: cyfrową, architektoniczną i komunikacyjną. Od najbliższego poniedziałku łatwiejsze będzie korzystanie z tych możliwości, informuje prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Krzysztof Michałkiewicz.

– Ustawa o dostępności mówi, że będzie można złożyć wniosek o dostępność. Można złożyć skargę na brak dostępności – wskazał Krzysztof Michałkiewicz.

Podmioty, które  nie zapewnią odpowiednich warunków niepełnosprawnym, mogą zostać ukarane. Instytucje publiczne otrzymały odpowiednie środki na dostosowanie się do potrzeb osób niepełnosprawnych – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Wiele udało się zrobić, bo ponad 8 mld złotych zostało zaangażowanych w działania na rzecz dostępności – wyjaśniła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Nowe przepisy powinny ułatwić codzienne życie wielu niepełnosprawnym – zauważa Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

– Zmiana, która się dokonała, dotyczy przede wszystkim tego, że obywatel z niepełnosprawnością ma narzędzie, które daje mu gwarancję jego praw obywatelskich – mówił Paweł Wdówik.

Podmioty prywatne, jeśli zapewnią swoim niepełnosprawnym klientom lub pracownikom odpowiednie warunki, na przykład zlikwidują bariery architektoniczne albo zatrudnią tłumacza języka migowego, będą mogły liczyć na ulgi w składkach na PRFON [czytaj więcej].

TV Trwam News

drukuj