NIK: Wsparcie dla rozwoju sportu osób niepełnosprawnych za rządów PO-PSL było niewystarczające

Rozwój sportu powszechnego osób niepełnosprawnych za rządów koalicji PO-PSL nie był wystarczająco wspierany – tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Prawidłowo natomiast wspierano sport wyczynowy, czego efektem były sukcesy polskich zawodników na zawodach międzynarodowych.

Niewystarczające wspieranie sportu powszechnego niepełnosprawnych spowodowało, że w latach 2013-2015 zmniejszała się liczba osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w imprezach sportowych i zajęciach sekcji sportowych. Powodem tego był brak bezpośredniej współpracy ministra sportu i turystyki z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz samorządami. Na ten rodzaj sportu przeznaczono wówczas ponad 140 mln zł. Wsparcie to objęło zaledwie 2 proc. osób niepełnosprawnych.

Prawidłowo natomiast dofinansowany został sport wyczynowy dla tej grupy. W okresie tym wsparciem objęto ponad 3 tys. zawodników kadry narodowej, czego efektem były wysokie miejsca na międzynarodowych zawodach sportowych. Brali oni udział w igrzyskach paraolimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r., mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy. W okresie 2013-2015 zdobyli oni łącznie 591 medali.

Najwyższa Izba Kontroli dostrzega także działania w 2016 r. nowych władz Telewizji Publicznej, która podjęła się propagowania sportu, poprzez transmisję igrzysk paraolimpijskich w Rio de Janeiro.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj