NIK wziął pod lupę Lasy Państwowe

NIK przyjrzała się Lasom Państwowym. Izba oceniła, że ich sytuacja jest stabilna, chociaż wytknęła też niedociągnięcia.

Kontrolerzy wskazali, że działania finansowe prowadzone przez Lasy Państwowe mogą spowodować, że nie zrealizują one swoich podstawowych celów – mówi Paweł Biedziak, rzecznik NIK-u.

Prowadzona przez Polskie Lasy Państwowe gospodarka finansowa, której efektem jest stały wzrost kosztów zarządu, wzrost wynagrodzeń oraz zwiększenie nakładów inwestycyjnych, stwarza ryzyko nieosiągnięcia podstawowych celów działania lasów państwowych, czyli zachowania i ochrony lasów oraz ekosystemów leśnych, a także utrzymania i powiększania upraw oraz zasobów leśnych – powiedział Paweł Biedziak.

Lasy Państwowe na łamach prasy odpierają zarzuty i wskazują, że w wieloletniej perspektywie przychody Lasów rosną, więc podwyżki są uzasadnione.

Zwracają też uwagę, że w przypadku wielu inwestycji nie ma znaczenia ekonomia, ale wymogi prawa, np. gęstość dróg przeciwpożarowych w lasach.

Poseł Jan Szyszko, b. minister środowiska mówi, że strategia koalicji rządzącej nastawiona jest na zdestabilizowanie Lasów Państwowych i doprowadzenie ich do bankructwa.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że system finansowy Polskich Lasów Państwowych, który był dopracowany dość dobrze i wymagał dalszych korekt, został całkowicie zrujnowany w 2014 r., poprzez nałożenie haraczu w ilości 800 mln zł. Zarówno w tym roku, jak i ubiegłym, a równocześnie od 2016 r. Polskie Lasy Państwowe będą płaciły 2 proc. od przychodów, a więc jest to podatek dochodowy. Zostało to zrobione bez żadnych analiz gospodarczych – zauważył poseł Jan Szyszko.

Prezydent Andrzej Duda zaproponował, by jedno z pytań referendum, które miałoby się odbyć 25 października, dotyczyło przyszłości Lasów Państwowych.

Polacy mieliby odpowiedzieć na pytanie: czy są za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe?

Dziś po południu propozycją prezydenta zajmie się Konwent Seniorów Senatu.

RIRM

drukuj