To prawdziwy zaszczyt dla WSKSiM

Wypowiedź o. dr Zdzisława Klafki CSsR, rektora WSKSiM dla Radia Maryja. 

Drodzy słuchacze Radia Maryja!

Z wielką radością pragnę zwrócić się ze słowem na zakończenie II Watykańskiego Kongresu poświęconego medycynie regeneracyjnej z uwzględnieniem szczególnych badań nad komórkami macierzystymi, które pobierane są w sposób etyczny i wykorzystywane do leczenia chorób.

Trzeba powiedzieć, że te trzy dni spotkań na Watykanie w sali obrad Synodu były ogromnie bogate oraz niezwykle intensywne. Te dni pokazały nam, jak Kościół wspiera wszystkich ludzi pragnących ulżyć człowiekowi cierpiącemu. Natura obdarzyła nas komórkami, które mogą mieć uzdrawiającą rolę dla wielu ludzi.

Dla mnie osobiście było ogromnie ubogacające móc słuchać wybitnych ludzi nauki, szczególnie z zakresu medycyny. Niektórzy mogą się dziwić, że tak wielu amerykańskich naukowców było zaproszonych na ten kongres przez Papieską Radę ds. Kultury. Jednak prawdą jest, że to Stany Zjednoczone przodują w osiągnieciach naukowych i to oni najbardziej efektywnie wykorzystują dorosłe komórki macierzyste do leczenia wszelkich patologii u ludzi.

Dla nas, przedstawicieli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, uczestnictwo w tym naukowym kongresie, który pragnął ukazać jak ważne jest by łączyć wiedzę z wiarą, było ogromnym zaszczytem. Jak już wszystkim wiadomo, to sam ks. kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury zaprosił naszą uczelnię wraz z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Byliśmy jedynymi uczelniami, które reprezentowały przestrzeń Polski.

Na zakończenie spotkania bardzo ważne było wystąpienie ks. kard. Gianfranco Ravasi-ego. W trzech słowach kluczach chciał podkreślić rangę tych wszystkich badań, ale też ważność kongresu odbywającego się po raz drugi w Watykanie.

Pierwszymi słowami są „badania naukowe”. Bardzo ważne jest, by człowiek wykorzystywał wszystkie talenty, które nosi w sobie. Powinniśmy jak najlepiej wykorzystywać poszukiwania naukowe z myślą o służbie człowiekowi.

Drugim kluczem obok „badań naukowych” jest- „ból”, „cierpienie”. To, co powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklice o nadziei Spe salvi: można przeciwdziałać cierpieniu, można walczyć z cierpieniem, ale tak naprawdę nigdy go nie wyeliminujemy. Cierpienie może też być momentem spotkania Boga, jeżeli jest przyjęte w duchu wiary. To ogromna tajemnica dotykająca każdego człowieka. Nauka nie da rady pójść zbyt daleko, gdyż zawsze to cierpienie ludzkie spotykamy. W tym znaczeniu szalenie ważna jest, aby nauka wychodziła naprzeciw człowiekowi, który cierpi.

Trzecim słowem kluczem, które podarował wszystkim uczestnikom przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury jest „nadzieja”. Dopóki istnieje religia, tak długo jest nadzieja – to parafraza słów, które wypowiedział niewierzący marksista. Te słowa przypomniał nam dziś ks. kard. Ravasi. Trzeba mieć nadzieję, która płynie z wiary, dlatego tak ważny jest moment religijny naszego życia, tak szalenie ważna jest wiara.

Przy okazji mówienia o badaniach naukowych, mówieniu o cierpieniu ludzkim też znajdujemy klucz, który płynie z wiary. Wiara korzysta z wyników badań naukowych będących coraz bardziej znakiem nadziei dla człowieka. Dla nas, uczestników kongresu, przesłaniem jest właśnie nadzieja płynąca od ludzi nauki, którzy o ile będą respektować wszelkie reguły etyczne, wartości broniące godności człowieka, o tyle człowiek może tym bardziej oczekiwać z nadzieją na to, że nauka będzie służyć i wspomagać człowieka, a nigdy nie będzie go niszczyć.

Radosne było też to, że mogliśmy spotkać ludzi, których znamy z mediów i z książek jako naprawdę wybitnych naukowców. Nie marzyło się nam, że będziemy mogli z nimi porozmawiać. To się dokonało tutaj na Watykanie. Studenci z naszej uczelni, Stanisław i Karolina, przeprowadzili z laureatem Nagrody Nobla Thomasem Gordonem wywiad dla TV Trwam. Bardzo życzliwie odnosił się do nas. Wiele osób podchodziło do nas na zakończenie, dziękowało, że byliśmy. Dziękowało za samą obecność.

Przez te trzy dni stworzyła się prawdziwie rodzinna atmosfera między nami. Trzeba podkreślić, że byli obecni nie tylko naukowcy katoliccy, ale również naukowcy wyznania islamskiego czy przedstawiciele świata hebrajskiego. Widzimy, że w tym dialogu odnaleźliśmy się wszyscy, jako jedna rodzina, która pragnie służyć człowiekowi. Ogromne to dla nas przeżycie w sercu Kościoła, jakim jest Stolica Apostolska, a jeszcze tym bardziej symbolicznej auli synodalnej, która znajduje się u boku Auli Pawła VI.

Na zakończenie konferencji poświęconej medycynie regeneracyjnej ks. kard. Ravasi wyszedł z propozycją, abyśmy takie przesłanie przekazali Ojcu Świętemu Franciszkowi. W tym przesłaniu jest podsumowanie całego kongresu, które wyszczególnia ten moment dialogu między nauką a wiarą. Deklarujemy, że to środowisko, które się spotyka pragnie dalej w swoim środowisku nieść przesłanie nadziei przez to, co robią na rzecz dobra człowieka.

o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM

drukuj