(fot. PAP)

Spotkanie sekretarzy generalnych Episkopatów Polski i Niemiec

Dziś w Bonn, w siedzibie Konferencji Episkopatu Niemiec dojdzie do spotkania sekretarzy generalnych Episkopatów z dwóch krajów – Polski i Niemiec.

Ksiądz bp Wojciech Polak i jego zastępca ksiądz prałat Jarosław Mrówczyński oraz ks. prał. Hans Langendörfer w trakcie dwóch najbliższych dni omawiać będą kwestie dotyczące współpracy pomiędzy Kościołem w Polsce a Kościołem w Niemczech. Omówione zostanie także podjęcie współpracy przez obydwa Episkopaty wspólnych projektów edukacyjnych oraz programów formacyjnych.

– 15 i 16 kwietnia wraz z moim zastępcą – ks. prał. Mrówczyńskim udajemy się z rewizytą do Sekretariatu konferencji Episkopatu Niemiec, do ks. prał. Langendörfer. Z rewizytą ponieważ nasze kontakty między Konferencją Episkopaty Niemiec i Konferencją Episkopatu Polski, właśnie na poziomie sekretarzy Konferencji mają swoją długą historię i także w tym czasie, również po objęciu funkcji Sekretarza Generalnego KEP przeze mnie ksiądz prałat był tutaj w Warszawie, poruszaliśmy szereg istotnych kwestii dla naszej wzajemnej współpracy, także pewnych doświadczeń, którymi możemy się wzajemnie wymieniać. Stąd też nasza rewizyta ma na celu przede wszystkim kontynuację rozpoczętego przeze mnie dialogu –powiedział ks. bp Wojciech Polak, Sekretarz Generalny KEP.

Kościół obecnie napotyka na wiele trudności i problemów związanych z sekularyzacją i laicyzacją społeczeństwa. Będzie to także tematyką podejmowanej dyskusji pomiędzy sekretarzami. Współpraca pomiędzy Episkopatami pozwala na czerpanie wzajemne wiedzy i doświadczenia w rozwiązywaniu napotykanych problemów oraz trudności.

– Chcemy również poruszyć niewątpliwie te kwestie, które dotyczą kontaktów pomiędzy Kościołem, który jest w Polsce, a Kościołem, który jest w Niemczech, zarówno na płaszczyźnie różnych fundacji jak np. Fundacja Maximilian – Kolbe – Werk, z którą mamy bezpośrednie kontakty na poziomie komisji mieszanej, której sekretarzem ze strony polskiej jest ks. prał. Mrówczyński biskupów niemieckich i biskupów polskich. W toku naszych rozmów i zainteresowań będą wszystkie współczesne i bieżące problemy, którymi żyją Kościoły zarówno za Odrą jak i tutaj po tej stronie Odry i jednocześnie takie spojrzenie, czy są możliwe jakieś wspólne projekty. Myślimy o pewnych projektach edukacyjnych, formacyjnych, które Konferencja Episkopatu Niemiec realizuje, a z których my również moglibyśmy pewne doświadczenie czerpać – dodaje ks. bp Wojciech Polak.

Ksiądz prał. Hans Langendörfer złożył wizytę w Sekretariacie KEP 10 sierpnia 2012 roku. Przedmiotem podjętych wtedy rozmów były przygotowania do mającego rozpocząć się Roku Wiary w Kościele Powszechnym oraz podpisania przesłania o polsko-rosyjskim pojednaniu. Podjęto wtedy także ustalenia dotyczące uczestnictwa polskich biskupów w obradach Konferencji Episkopatu Niemiec, jak również udziału biskupów niemieckich na obradach KEP.

RIRM

drukuj