fot. PAP

Zakończył się sprawdzian szóstoklasistów

Ponad 360 tys. szóstoklasistów z ok. 13,5 tys. szkół podstawowych w całej Polsce przystąpiło do pisemnego sprawdzianu. Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.

Sprawdzian rozpoczął się po godz. 9.00 i trwał 60 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu był przedłużony o 30 minut.

Sprawdzian, zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma skontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie.

Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do sprawdzianu, będzie go pisać w drugim terminie – 4 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Uczniowie, którzy w ogóle nie przystąpią do sprawdzianu w tym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i zgłosić się na egzamin za rok.

Jeżeli szóstoklasista zamierza kontynuować naukę w gimnazjum rejonowym, to liczba uzyskanych przez niego punktów ze sprawdzianu nie ma większego znaczenia – i tak zostanie przyjęty do szkoły. W przypadku wyboru gimnazjum spoza rejonu czy szkół prywatnych i społecznych wynik sprawdzianu może decydować o tym, czy uczeń zostanie przyjęty do szkoły. Sprawdzianu nie można powtórzyć, jeśli uczeń uzyska słaby wynik.

Wyniki uzyskane przez uczniów ze sprawdzianu umieszczone będą na specjalnych zaświadczeniach wydawanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną; szóstoklasiści dostaną je na zakończenie roku szkolnego wraz ze świadectwami.

W związku ze sprawdzianem czwartek może być dniem wolnym od lekcji w szkołach podstawowych. Decyzję z tej sprawie podejmują dyrektorzy szkół.

PAP

drukuj