fot. twitter.com/CaritasPolska

Święto patronalne Caritas

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego obchodzimy święto patronalne Caritas. To szczególna okazja do tego, aby modlić się zarówno za podopiecznych Caritas, jak i za zaangażowanych w to dzieło. Do puszek zbierane są dziś ofiary na rzecz potrzebujących.

– Nasi darczyńcy i pracownicy zaangażowani; ci, którzy z poświęceniem pełnią swoją rolę to jest właśnie skarb, który jest skarbem Kościoła, bo Caritas to miłość działająca ze względu na Chrystusa, który zaszczepił nam tę miłość do bliźniego – powiedział zastępca dyrektora Caritas Polska ks. Marek Dec. 

– Mamy to przeświadczenie, że działa prawie tysiąc placówek zorganizowanej pomocy. Począwszy od okien życia, przez różnego rodzaju pomoc dzieciom, młodzieży, świetlice socjoterapeutyczne, po ochronę medyczną życia aż po naturalną śmierć. Tutaj warto wspomnieć działalność hospicjów, które towarzyszą do ostatniej chwili człowiekowi, ale też i ta pomoc długoterminowa chorym – podkreślił ks. Marek Dec.

TV Trwam News/RIRM

drukuj