fot. twitter.com/Straz_Graniczna

Straż Graniczna: Większy ruch na przejściach granicznych, w sobotę skontrolowano ponad 31 tys. osób

Na granicach utrzymuje się większy ruch niż w ubiegłym miesiącu. W sobotę do kraju wjechało ponad 31 tys. osób. To trzy razy więcej niż pod koniec kwietnia – poinformowała w niedzielę Straż Graniczna.

Po długim majowym weekendzie SG notuje rosnący ruch na przejściach granicznych. Według danych opublikowanych przez Straż Graniczną w niedzielę na Twitterze, w sobotę „na kierunku do Polski skontrolowano 31,4 tys. osób, w tym 27,1 tys. na granicy wewnętrznej w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej”.

W piątek do kraju wjechało ok. 33 tys. osób, w czwartek ponad 30 tys., a w środę 18 tys. Natomiast 29 kwietnia było to zaledwie 10 tys.

Kontrola na granicy została przedłużona do 13 maja. Granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie.

Kwarantanny nie muszą odbywać m.in. kierowcy transportu kołowego.

Od 4 maja kwarantanny po przekroczeniu granicy nie muszą odbywać również osoby podróżujące w celach zawodowych, albo w celu nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym. Przepisy te nie dotyczą jednak osób wykonujących zawody medyczne i pracujących w ośrodkach pomocy społecznej.

Brak obowiązkowej kwarantanny dotyczy osób uczących się lub pracujących w Polsce albo w państwie sąsiadującym i przekraczających granicę wewnętrzną, czyli granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią.

Osoby, które przekraczają granicę w celach zawodowych lub osoby uczące się poza granicą muszą udokumentować ten fakt funkcjonariuszowi SG podczas kontroli na granicy.

PAP

drukuj