Stolica: Droga Krzyżowa w intencji prześladowanych chrześcijan

Ulicami Warszawy przeszła Droga Krzyżowa w intencji prześladowanych chrześcijan. Hasłem tegorocznej modlitwy były słowa „By chrześcijanie mogli żyć w pokoju”.

Drogę Krzyżową poprzedziła Msza św. w  kościele św. Klemensa w Warszawie. Po niej zgromadzeni przeszli na warszawski Żoliborz, do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki.

To wyraz solidarności i obowiązek, każdego chrześcijanina, by wiary nie przeżywać tyko indywidulanie, ale dawać o niej świadectwo publicznie – mówi Krzysztof Kawecki, wiceprezes Prawicy Rzeczpospolitej.

– Jest to rok 1050-lecia chrztu państwa polskiego, kiedy Mieszko przyjął chrzest. Prześladowani nasi bracia chrześcijanie w innych krajach nie mieli tej możliwości. Nie mieli tego szczęścia, tej łaski, daru, żeby ich państwa przyjęły oficjalnie chrzest. Są prześladowani za wyznawaną wiarę. Myślę, że to nam uświadamia, że my Polacy mamy wobec prześladowanych chrześcijan nie tylko praktyczne obowiązki – poprzez modlitwę, poprzez udział w tej Drodze Krzyżowej – ale także takie zobowiązania, żeby wiarę chrześcijańską wyznawać zarówno w zakresie indywidualnym jak i publicznym – zaznacza Krzysztof Kawecki.       

Trzeba bronić prawa do wyznawania wiary, takie spotkania są możliwością do dawania świadectwa – mówi Zbigniew Popiel, który na Drogę Krzyżową przyjechał z Radomia.

– Sytuacja jaka jest w tej chwili w Europie i właściwie na całym świecie powoduje, że chrześcijanie –  to, co w tej chwili media przekazują – są prześladowani w Syrii, ale chrześcijanie są prześladowani nawet w Polsce. Trudno jest nam odnaleźć się w takim świecie, w którym jest cywilizcja śmierci. Ona jest propagowana nawet jeszcze przez obecne media, oprócz TV Trwam, która daje nam zupełnie inny przekaz, ten chrześcijański, który powinien być w naszym kraju – stwierdza Zbigniew Popiel.         

Modlitewne spotkanie zorganizowali m.in. Instytut Ordo Caritatis, Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz środowiska katolickie i młodzieżowe.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął europoseł Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej.

RIRM


drukuj