Stoczniowcy dziękują premierowi M. Morawieckiemu i prezesowi PiS J. Kaczyńskiemu za odkupienie Stoczni Gdańsk od zagranicznych właścicieli

Gdańscy stoczniowcy wystosowali list do premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w podziękowaniu za odkupienie Stoczni Gdańsk od ukraińskich właścicieli. Zdaniem związkowców to krok w kierunku odbudowania potencjału rozwojowego stoczni.

Członkowie Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy Stoczni Gdańsk w liście wystosowanym do premiera i prezesa PiS wyrazili wdzięczność za „osobiste zaangażowanie i okazane wsparcie w realizacji bardzo trudnego przedsięwzięcia odbudowy potencjału rozwojowego naszej stoczni”. Ich zdaniem pierwszymi tego efektami jest „sukces w postaci uregulowania struktury właścicielskiej naszej stoczni poprzez wykup udziałów od inwestorów ukraińskich”.

„Jesteśmy przekonani, że bez Panów determinacji i woli politycznej, działania mające na celu odbudowę nowoczesnej produkcji stoczniowej w Stoczni Gdańskiej nie byłyby podjęte, a transakcja wykupu stoczni nie zostałaby przeprowadzona” – zauważyli stoczniowcy w liście.

Zwrócili też uwagę na „kluczowe dla powodzenia procesu restrukturyzacji” zaangażowanie w uregulowanie struktury właścicielskiej stoczni grupy Polskiego Funduszu Rozwoju oraz jej prezesa Pawła Borysa. Stoczniowcy podziękowali jednocześnie zarządowi ARP z Grupy PFR, „a w szczególności Panu Prezesowi Marcinowi Chludzińskiemu za przeprowadzenie transakcji nabycia udziałów w Stoczni Gdańsk”. Wyrazili także przekonanie, że „odbudowa potencjału przemysłowego, w tym w ramach Stoczni Gdańskiej, jest ważnym elementem wdrożenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Rządu Rzeczypospolitej Polskiej”.

„Stocznia to z jednej strony symbol ludzi zaangażowanych w ciężką pracę, ale także gotowych do poświęcenia w walce o wolność i godne życie wszystkich Polaków. Stocznia Gdańska reprezentuje potencjał gospodarczy, a jednocześnie posiada wartość historyczną dla naszego społeczeństwa” – podkreślili związkowcy. Ich zdaniem „nie można mówić o sprawnym i silnym Państwie, jeżeli nie dba ono o takie symbole, a niestety w wielu momentach działalności stoczni w ostatnich 30 latach tak właśnie było”.

Stoczniowcy wskazali w liście również na „olbrzymi potencjał rozwoju w produkcji wyspecjalizowanej” polskich stoczni oraz na wysokie kompetencje pracowników, pozwalające na realizację takiej rentownej produkcji.

Wyrazili także nadzieję, że „proces odbudowy potencjału przemysłowego naszej stoczni, rozpoczęty jeszcze w 2006 roku, obecnie będzie mógł zostać w pełni zrealizowany. Sukces Stoczni Gdańskiej może być symbolem udanej transformacji gospodarczej w Polsce, opartej o nowoczesne sektory usług, ale także najnowsze technologie przemysłowe”. Pracownicy zadeklarowali jednocześnie wolę bliskiej współpracy z nowym właścicielem i wyrazili opinię, że Stocznia Gdańska „potrzebuje wdrożenia nowych inwestycji w bliskiej współpracy z PSSE oraz Grupą PFR, które pozwolą wykorzystać istniejący potencjał rynku”.

„Sukces gospodarczy stoczni to także ochrona i wzmocnienie dobrego imienia Stoczni Gdańskiej jako symbolu ważnego dla Polaków. Dziękujemy za podjęcie wysiłków celem zrealizowana tej ważnej misji gospodarczej i społecznej” – napisali w liście.

PAP/RIRM

drukuj