Stanowisko TK nt. nowelizacji ustawy o Trybunale upublicznione w sieci

Trybunał Konstytucyjny negatywnie odniesie się do przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość projektu nowelizacji ustawy o Trybunale. Portal wPolityce.pl opublikował uwagi TK do złożonego w końcu kwietnia poselskiego projektu posłów Prawa i Sprawiedliwości.  

Jest ona zdecydowanie krytyczna wobec zaproponowanych przez rządzących rozwiązań, które miały być kompromisową propozycją rozstrzygnięcia trwającego od miesięcy sporu o Trybunał.

Opinia publiczna zna więc już stanowisko, które prezes Trybunału Andrzej Rzepliński miał zaprezentować dopiero w najbliższych dniach.

Poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka podkreśla, że ta sytuacja pokazuje nastawienie Trybunału i opozycji.

– Trybunał przestał być sądem, a staje się elementem opozycji. Prawo i Sprawiedliwość proponuje kompromisowe rozwiązania i nie jest gołosłowne, bo prezentuje propozycje. Z przeciwnej strony słyszymy o kompromisie, natomiast woli takiego kompromisu, jak widać, nie ma. Dowodem tego jest to, że gdy tylko złożyliśmy do laski marszałkowskiej projekt ustawy o TK, w kilka minut potem spotkał się on z totalną krytyką ze strony opozycji, która ze względu na krótki okres czasu nie była w stanie zapoznać się ze złożonym projektem. To pokazuje, jakie jest nastawienie – mówi poseł Stanisław Piotrowicz.   

W Sejmie wciąż pracuje zespół ekspertów powołany przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, który przygotowuje „swoje rozwiązania i swój projekt” dotyczący TK.

Obywatelski projekt ustawy o TK złożył w Sejmie także Komitet Obrony Demokracji. Trwa sprawdzanie czy spełnione zostały formalne warunki inicjatywy ustawodawczej.

RIRM

drukuj