fot. twitter.com/OrdoIuris

Sprzeciw organizacji pro-life wobec postulatów tzw. raportu Matica

Nieograniczony dostęp do zabijania nienarodzonych dzieci czy seksualizacja najmłodszych – to tylko niektóre kontrowersyjne treści z tzw. raportu Matica. Dokument zmusza państwa członkowskie Unii Europejskiej do wprowadzenia tych skandalicznych postulatów. Swój sprzeciw już wyrażają międzynarodowe organizacje prorodzinne.

Raport na temat „zdrowia, praw seksualnych i reprodukcyjnych” w maju został przyjęty większością głosów przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego. Jego autorem jest chorwacki europoseł, socjalista Predrag Fred Matic.

23 czerwca projektem zajmie się Parlament Europejski. Dokument, który przekonuje, że tzw. aborcja jest prawem człowieka krytykuje poseł do PE Patryk Jaki.

– To są wymysły lewicowych ekip, aby zalegalizować zabijanie dzieci. To jest taka lewicowa nowomowa, z którą konsekwentnie trzeba walczyć – podkreśla europoseł Patryk Jaki.

Sprzeciw wobec projektu Freda Matica wyrażają także prawnicy Instytutu Ordo Iuris. Pod  pojęciem zdrowia, praw seksualnych i reprodukcyjnych próbuje się przeforsować prawną akceptację tzw. aborcji czy wprowadzenie wulgarnej edukacji seksualnej.

– Europejskie traktaty praw człowieka, które opierają się na negocjacji pomiędzy państwami członkowskimi, mówią bardzo wyraźnie, że kwestie zdrowia i prawa rodzinnego stanowią wyłączną kompetencję praw członkowskich. Traktaty międzynarodowe nigdy nie uznały tzw. aborcji za prawo człowieka – zaznacza dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris, Karolina Pawłowska.

Unia Europejska narzucając państwom członkowskim wymyślone przez siebie prawa, przekracza swoje kompetencje – zauważa Anna Kubacka z Instytutu Ordo Iuris.

– Kontrowersje budzi już sam fakt przygotowania takiego raportu, a tezy z zakresu polityki zdrowotnej, jakie się w niej znajdują, a nawet nawoływanie do zmiany polityki i prawa w tym zakresie przez państwa członkowskie ewidentnie zmierza do przekroczenia granic kompetencji UE – mówi Anna Kubacka.

Raport chorwackiego europosła uderza w suwerenność krajów członkowskich, a także w wolność sumienia i wolność religijną – zaznacza słowacka europoseł Anna Zaborska.

– Jest niedopuszczalne, abyśmy w demokratycznym państwie zmuszali lekarzy i inny personel medyczny, którzy nie chcą uczestniczyć w tzw. aborcji, do postępowania wbrew własnemu sumieniu i osobistym przekonaniom. Jest to wyraźny atak na wolność sumienia i wolność religijną – wskazuje europoseł Anna Zaborska.

Projekt otwiera furtkę do innych nieetycznych rozwiązań, m.in. surogacji.

– Tego typu regulacje ułatwią dostęp do nieetycznych technologii reprodukcyjnych, takich jak podarowanie komórek jajowych, surogacja. Są to praktyki zakazane w wielu krajach europejskich – mówi Moritz Scholtysik z niemieckiej organizacji Demo Für Alle.

Dlatego tak ważne jest, by takim pomysłom się sprzeciwiać – podkreśla poseł do PE Patryk Jaki

– Musimy walczyć o świadomość ludzi, że to nie żadne prawa reprodukcyjne, tylko zabijanie dzieci i osłabianie własnego państwa – zauważa europoseł Patryk Jaki.

Wciąż potrzebna jest także promocja życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wiele inicjatyw w tym zakresie powstaje w Polsce. W kampanię promującą życie od początku włącza się także Radio Maryja. Nową inicjatywą jest książka o ratowaniu życia, w której znajdą się świadectwa osób, które nie zdecydowały się na tzw. aborcję. [czytaj więcej]

TV Trwam News

drukuj