(fot. PAP)

Sprawa dyskryminacji Tv Trwam trafiła do Prokuratury Generalnej

Fundacja Lux Veritatis – nadawca Telewizji Trwam złożyła wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie przyznawania koncesji na nadawanie drogą cyfrową naziemną. Wniosek trafił do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.

Sprawa jest bulwersująca akcentuje dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis – Lidia Kochanowicz. Jak powiedziała wniosek dotyczy osób, które działały w imieniu spółek, które otrzymały miejsce na multipleksie pierwszym. Rażących zaniedbań w tej sprawie dopuścił się także przewodniczący KRRiT Jan Dworak.

Jak powiedziała dyrektor Lux Veritatis, osoby działające w imieniu tych spółek złożyły nieprawdziwe oświadczenia o stanie majątkowym tych spółek o ich kondycji finansowej oraz o możliwości sfinansowania tego przedsięwzięcia jakim jest nadawanie programu telewizyjnego za pomocą multipleksu pierwszego. „Również złożymy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przewodniczącego KRRiT oraz członków lub przedstawicieli poszczególnych departamentów Krajowej Rady. Przede wszystkim chodzi o departament ekonomiczny. Te osoby również oświadczyły nieprawdę o tym, że podmioty te, które przedstawiły swoje dokumenty w postępowaniu konstytucyjnym posiadają zdolność finansową dla finansowania przedsięwzięcia jakim jest nadawanie na multipleksie pierwszym” – zaznacza Lidia Kochanowicz.


Pobierz Pobierz

Dyrektor Lux Veritatis wskazuje, że argumentację fundacji potwierdza raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący budżetu Krajowej Rady za ubiegły rok. Z raportu NIK wynika, że Krajowa Rada doprowadziła do niegospodarnego rozłożenia niektórym firmom opłat koncesyjnych na raty.

Jan Dworak podjął decyzję, że spółki Sta¬vka i Lemon Re¬cords spłacą należności za koncesję w 114 ratach a ESKA TV w 93. Tymczasem firmy te musiały wcześniej udokumentować zdolność do sfinansowania całego przedsięwzięcia– mówi dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis.

W takiej sytuacji powstaje pytanie – dlaczego przewodniczący Krajowej Rady podjął decyzję o rozłożeniu na raty opłaty koncesyjnej. Co więcej jak wykazuje Lidia Kochanowicz, Jan Dworak w świetle dostępnych dokumentów miał wcześniej wiedzę na temat złej sytuacji finansowej tych podmiotów.


Pobierz Pobierz

Nie ma wątpliwości, że sam fakt rozłożenia opłat koncesyjnych na raty jest działaniem na szkodę państwa – akcentuje prof. Krystyna Pawłowicz, prawnik i konstytucjonalista.

W całej sprawie pojawia się jeszcze jeden wątek – zauważa profesor Pawłowicz. 3 sierpnia tracą moc zakwestionowane przez TK przepisy dotyczące opłat za koncesje radiowe i telewizyjne. Parlament najprawdopodobniej nie zdąży do tego czasu uchwalić nowego prawa. Tym samym przestaną istnieć podstawy do poboru przez KRRiT należności za koncesje.


Pobierz Pobierz

Rozłożenia opłat koncesyjnych to także niedozwolona pomoc publiczna – dodaje prof. Krystyna Pawłowicz. Cała sprawa pokazuje do jak wielkich nieprawidłowości dochodzi w państwie polskim.


Pobierz Pobierz
RIRM

drukuj