Spotkanie rządu i episkopatu ws. wizyty papieża Franciszka w Polsce

Planowana na 2016 r. pielgrzymka papieża Franciszka do Polski ma być tematem środowego posiedzenia komisji wspólnej rządu i episkopatu Polski. Ostatnie spotkanie komisji odbyło się ponad rok temu. 

Jak poinformowali we wspólnym komunikacie rzecznik resortu administracji i cyfryzacji Artur Koziołek i rzecznik episkopatu ks. Józef Kloch, głównym tematem posiedzenia będzie pielgrzymka papieża do Polski w 2016 roku.

Będzie to pierwsze spotkanie komisji, w którym wezmą udział przedstawiciele rządu. Miejscem środowej rozmowy ma być siedziba Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

Ostatnie obrady Komisji Wspólnej odbyły się w listopadzie ubiegłego roku. Omawiano wówczas m.in. kwestie związane z polityką rodzinną, m.in. zasady dofinansowania z budżetu państwa, tworzenia i utrzymania zróżnicowanych form opieki nad dziećmi do lat trzech. Członkowie komisji zajęli się także kwestią wsparcia rodzin wielodzietnych. Rozmowy dotyczyły też możliwości wprowadzenia religii jako dodatkowego przedmiotu na egzaminie maturalnym, spraw związanych z ratyfikacją konwencji dot. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Poruszono też temat Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016 roku i obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski.

PAP/RIRM

drukuj