Audiencja Generalna Ojca Świętego Franciszka

Drodzy bracia i siostry!

Dzisiaj chcemy zwrócić uwagę na inny dar Ducha Świętego, szczególnie cenny dla naszego życia: dar rady. Wiemy, jak szczególnie w  chwilach najtrudniejszych ważna jest możliwość liczenia na sugestie osób mądrych, które nam dobrze życzą. Otóż, poprzez dar rady, to sam Bóg, przez swego Ducha oświeca nasze serce, abyśmy pojęli właściwy sposób mówienia i zachowania oraz drogę, którą należy pójść. Musimy jednak postawić sobie pytanie: jak konkretnie działa ten dar w nas samych i w naszym życiu? Jak możemy go usłyszeć i iść za nim?

1. Duch Święty w chwili, kiedy Go przyjmujemy i gościmy w naszych sercach natychmiast zaczyna czynić nas wrażliwymi na Swój głos i ukierunkowywać nasze myśli, uczucia i nasze intencje według serca Bożego. Równocześnie prowadzi nas coraz bardziej, byśmy kierowali wewnętrzne spojrzenie ku Jezusowi, jako wzorowi naszego sposobu działania i odnoszenia się do Boga Ojca i naszych braci. Duch Święty poprzez dar rady czyni nasze sumienie zdolnym do dokonania konkretnego wyboru w komunii z Bogiem, zgodnie z logiką Jezusa i Jego Ewangelii. W ten sposób Duch Święty pomaga nam wzrastać w cnocie roztropności, która pochodzi właśnie z daru rady. Roztropność w perspektywie ewangelicznej nie oznacza jedynie bycie czujnym, przezornym… Oznacza natomiast nie zdawanie się na łaskę i niełaskę egoizmu i swojego sposobu widzenia rzeczy, wiedząc, że nasze dobro jest w tym, czego pragnie dla nas Ojciec i co nas upodabnia do Jego Syna, Jezusa. To tę wewnętrzną świadomość budzi w nas Duch Święty poprzez dar rady.

2. Jak więc możemy docenić ten dar? Jak możemy stać się posłusznymi wobec tego, co mówi Duch Święty? Istotnym warunkiem jest oczywiście modlitwa. W zażyłości z Bogiem i słuchaniu Jego Słowa powoli odkładamy na bok naszą logikę osobistą, podyktowaną najczęściej naszymi ograniczeniami, uprzedzeniami i naszymi ambicjami, a uczymy się natomiast proszenia Pana: czego pragniesz?, co jest Twoją wolą?, co się Tobie podoba? W ten sposób dojrzewa w nas głęboka symfonia, niemal wrodzona w Duchu Świętym i doświadczamy, jak bardzo prawdziwe są słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza: „Nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was” (Mt 10,19-20).

3. Podobnie jak wszystkie inne dary Ducha Świętego także dar rady jest również skarbem dla całej wspólnoty chrześcijańskiej. Pan mówi do nas nie tylko w zaciszu serca, ale także za pośrednictwem głosu i świadectwa braci. Naprawdę wielkim darem jest możliwość spotkania ludzi wiary, którzy zwłaszcza w bardziej skomplikowanych i ważnych chwilach naszego życia pomagają nam rozjaśniać nasze serca i rozpoznawać wolę Pana! A we wspólnocie chrześcijańskiej powinno zachodzić właśnie to: powinniśmy wspierać się nawzajem w wierze i oświecać się wzajemnie w Duchu Świętym, tak, aby nasze życie zawsze pozostawało w rękach Boga, który nas kocha i naprawdę wie, co jest dla nas najlepsze.

Drodzy przyjaciele, psalm 16 zachęca nas do modlitwy słowami: „Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet nocami upomina mnie serce. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy”(w. 7-8). Oby Duch Święty zawsze wlewał w nasze serca tę pewność i napełniał nas w ten sposób swoją pociechą i pokojem!

Tłumaczenie: Radio watykańskie

drukuj