Ślązacy mniejszością etniczną?

Posłowie opowiedzieli się za dalszymi pracami nad kontrowersyjnym obywatelskim projektem zmierzającym do tego, by Ślązacy zostali uznani za mniejszość etniczną. Za są kluby PO, PiS, SLD i PSL. TR i SP nie wzięły udziału w dyskusji. 

Nie dążymy do wolności od polskości, chcemy tylko identyfikacji kulturowej – zapewniał w Sejmie przedstawiciel inicjatorów projektu. Za przedsięwzięciem stoi jednak Rada Górnośląska zrzeszająca stowarzyszenia o poglądach autonomicznych.

Poseł Marek Ast z PiS-u podkreślił, że „śląskość to polskość”. Zwrócił uwagę, że ta propozycja nie spełnia przesłanek ustawowych.

– Za mniejszość etniczną może być uznana grupa, która nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. Przed tym wystąpieniem otrzymałem szereg sygnałów na maila, w rozmowach o tym, że mieszkańcy Śląska absolutnie z polskim narodem się utożsamiają. Po prostu ten jeden warunek w jakiś sposób musi być spełniony i przypisujemy go ludności śląskiej. W jakiś sposób dzieli on Polaków zamieszkujących Śląsk – powiedział w Sejmie poseł Marek Ast.

Projekt sprowadza się do dopisania do obecnej listy mniejszości etnicznych nowych: karaimskiej, łemkowskiej, romskiej, tatarskiej i właśnie śląskiej.

Według prawa, mniejszością etniczną jest grupa obywateli mniej liczna od pozostałej liczby ludności danego kraju, która znacząca odróżnia się językiem i kulturą; nie utożsamia się ona z historią i tradycją zamieszkiwanego państwa.

W ostatnim spisie powszechnym, jedynie 1,5 proc. pytanych zadeklarowało przynależność do innej niż polska opcji narodowej.

RIRM

drukuj