herb województwa śląskiego

Ślązacy mniejszością etniczną?

Posłowie opowiedzieli się za dalszymi pracami nad kontrowersyjnym obywatelskim projektem zmierzającym do tego, by Ślązacy zostali uznani za mniejszość etniczną. Za są kluby PO, PiS, SLD i PSL. TR i SP nie wzięły udziału w dyskusji. 

Nie dążymy do wolności od polskości, chcemy tylko identyfikacji kulturowej – zapewniał w Sejmie przedstawiciel inicjatorów projektu. Za przedsięwzięciem stoi jednak Rada Górnośląska zrzeszająca stowarzyszenia o poglądach autonomicznych.

Poseł Marek Ast z PiS-u podkreślił, że „śląskość to polskość”. Zwrócił uwagę, że ta propozycja nie spełnia przesłanek ustawowych.

– Za mniejszość etniczną może być uznana grupa, która nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. Przed tym wystąpieniem otrzymałem szereg sygnałów na maila, w rozmowach o tym, że mieszkańcy Śląska absolutnie z polskim narodem się utożsamiają. Po prostu ten jeden warunek w jakiś sposób musi być spełniony i przypisujemy go ludności śląskiej. W jakiś sposób dzieli on Polaków zamieszkujących Śląsk – powiedział w Sejmie poseł Marek Ast.

Projekt sprowadza się do dopisania do obecnej listy mniejszości etnicznych nowych: karaimskiej, łemkowskiej, romskiej, tatarskiej i właśnie śląskiej.

Według prawa, mniejszością etniczną jest grupa obywateli mniej liczna od pozostałej liczby ludności danego kraju, która znacząca odróżnia się językiem i kulturą; nie utożsamia się ona z historią i tradycją zamieszkiwanego państwa.

W ostatnim spisie powszechnym, jedynie 1,5 proc. pytanych zadeklarowało przynależność do innej niż polska opcji narodowej.

RIRM

drukuj