fot.twitter.com

Śląski wojewoda: program „Rodzina 500 plus” poprawił standard życia rodzin z dziećmi

Poprawa stabilności finansowej oraz standardu życia rodzin z dziećmi, w tym rodzin wielodzietnych, pobudzenie gospodarcze, aspekt prodemograficzny – to według wojewody śląskiego widoczne w województwie zalety wprowadzenia rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

W pierwszym roku funkcjonowania programu śląskie rodziny otrzymały 1,7 mld zł.

Podczas środowej konferencji prasowej w Katowicach wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podsumował program, który – jak mówił – spowodował bardzo wiele pozytywnych aspektów społecznych i gospodarczych.

„Te dziewięć miesięcy wpłynęło bardzo pozytywnie na życie polskich rodzin, na to, że funkcjonowanie najbardziej podstawowych komórek życia społecznego mogło być również oparte o planowanie strategiczne i marzenia; coś, czego bardzo wielu ludziom do tej pory brakowało. Od jakiegoś czasu uaktywniły się marzenia, uaktywniły się plany tych rodzin (…). Ponad 1 mld 700 tys. złotych w ciągu dziewięciu miesięcy zostało wpompowanych w gospodarkę województwa śląskiego za pośrednictwem polskich rodzin” – zwrócił uwagę Jarosław Wieczorek.

Od kwietnia do grudnia ubiegłego roku gminy województwa śląskiego przyjęły 314 551 wniosków, w tym formie papierowej 238 704 (76 proc.) i elektronicznej 75 847 (24 proc., przy średniej w kraju – 20 proc.).

Gminy wydały 293 121 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego, wypłaciły 3 434 658 świadczeń, w tym 3 433 413 w formie pieniężnej oraz 1 245 – w formie rzeczowej lub opłacania usług.

„To niewielka liczba, stanowi zaledwie 0,03 proc. w całości wypłacanych świadczeń. Miało to miejsce w przypadku marnotrawienia pieniędzy, wynikającego najczęściej z nieumiejętności gospodarowania nimi i może być rozwiązaniem jedynie czasowym, które da się wyeliminować np. przy pomocy asystenta rodziny” – oceniła dyrektor Wydziału Pomocy Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Ewa Niewiara.

Współczynnik liczby pierwszych dzieci względem wszystkich, na które przyznano świadczenie wychowawcze według danych za grudzień 2016 wynosi 38 proc. – to 146 tys. 627 dzieci.

Najwięcej świadczeń ogółem wypłacono w Katowicach, Częstochowie, Bielsku-Białej, Bytomiu oraz Zabrzu.

Wśród pozytywnych aspektów programu „Rodzina 500 plus” wskazywanych przez gminy znalazły się: poprawa stabilności finansowej oraz standardu życia rodzin z dziećmi, w tym rodzin wielodzietnych, które przed wprowadzeniem programu borykały się z niedostatkiem, poprzez wzrost konsumpcji rodzin, tj. zakupy lepszej jakości żywności, odzieży dla dzieci, sprzętu elektronicznego, komputerowego, sportowego, podręczników, przyborów szkolnych, pomocy naukowych, zabawek, a także zakup usług związanych z wypoczynkiem (wyjazdy rodzinne, wczasy, kolonie, obozy).

Rodzice zaczęli też więcej inwestować w hobby, talenty oraz dokształcanie dzieci, w tym korepetycje. Wskazywano też na sięganie po dobra kultury – np. rodzinne wyjścia do kina – oraz zmniejszenie liczby rodzin ubiegających się o pożyczki w parabankach.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzymuje rodzina także na pierwsze dziecko, czyli najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia.

PAP/RIRM

drukuj