fot. PAP

Senatorowie chcą poprawek w ustawie Mieszkanie dla Młodych

Wczoraj zgłosili poprawki, dziś będą nad nimi głosować. Senatorowie chcą, m.in., by program pomocy państwa osobom młodym w zakupie pierwszego mieszkania lub domu z rynku pierwotnego obejmował też rynek wtórny.

– To jest ważna sprawa, jeśli chodzi o te małe miejscowości, gdzie rynek pierwotny tak naprawdę nie istnieje i duże ograniczenie dla tych osób, które będą chciały skorzystać – zaznacza senator Przemysław Błaszczyk.

Inna poprawka zgłoszona przez senatora Jana Rulewskiego zakłada, że rodziny posiadające dwoje lub więcej dzieci mogłyby kupić – z pomocą państwa – mieszkanie lub dom o powierzchni odpowiednio: 85 m² i 110 m², czyli o 10 m² więcej niż przewiduje to MDM. Poprawka, zgłoszona przez senatora Krzysztofa Słonia, dotyczy natomiast zwiększenia powierzchni mieszkania lub domu o 10 m² dla nabywców legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wychowujących niepełnosprawne dziecko.

– To, panie ministrze, nie będzie wielka grupa. Zgadzam się z panem, ale nie zapominajmy o tej grupie. Być może dzięki takiemu zapisowi deweloperzy okażą się bardziej wrażliwi na potrzeby tych rodzin, w których występują osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności. Życie takich rodzin jest niezwykle trudne i warto włączyć te rodziny do tego wyjątku, który państwo tutaj oczywiście chwalebnie zapisaliście – zwraca uwagę senator Krzysztof Słoń.

Senatorowie PiS-u chcą też wykreślenia z ustawy zapisu, zgodnie z którym przyszłoroczne wydatki na materiały budowlane nie podlegałyby częściowemu zwrotowi podatku. Przypomnijmy, rząd proponuje, że ustawa Mieszkanie dla Młodych ma wspierać osoby do 35. roku życia w zakupie pierwszego nowego mieszkania. O dopłatę będą mogły ubiegać się też osoby, które kupią od dewelopera lub zbudują dom jednorodzinny. Pomoc państwa ma polegać na dofinansowaniu wkładu własnego oraz spłacie części kredytu.

Senator Jan Maria Jackowski zauważa, że ustawa jest skomplikowana i zawiła, tak aby jej beneficjentami w pierwszej kolejności byli deweloperzy, a w drugiej banki.

– Uzyskanie wsparcia z tego programu wymaga wzięcia minimum 50-cio  procentowego kredytu, mało tego – tworzy się bardzo skomplikowany system, że gdy ta rodzina nie ma zdolności kredytowej, to w takich przypadkach w ustawie przewidziana jest możliwość przystąpienia do kredytu w charakterze kredytobiorcy członków najbliżej rodziny nabywcy. Panie senatorze, z praktyki wiemy, jakie to wszystko jest skomplikowane. W związku z tym mam pytanie: dlaczego komisja nie zaproponowała poprawy, która by zracjonalizowała i użyciowiła ten program, żeby on rzeczywiście był dostępny dla tych, do których jest adresowany – mówi Senator Jan Maria Jackowski

Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi już prace, które mają uruchomić program „MDM” od stycznia przyszłego roku. Będzie on funkcjonował do roku 2018.

RIRM 

drukuj