Senat zajmie się dziś nowym prawem o zgromadzeniach

Senatorowie zajmą się dziś nowym prawem o zgromadzeniach. Prawo to wprowadza dwa rodzaje zgromadzeń: marsze oraz zgromadzenia stacjonarne, zwoływane spontanicznie.

Przygotowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przepisy stanowią wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W 2014 r. orzekł on, że niektóre przepisy obecnej ustawy są niekonstytucyjne.

Senator Jan Maria Jackowski mówi, że rządowa ustawa – de facto – doprowadzi do ograniczenia praw obywatelskich.

– Po raz kolejny obecna ekipa władzy, pod pretekstem uszczelnienia prawa o zgromadzeniach, próbuje ograniczyć prawa obywatelskie. W naszym głębokim przekonaniu tego rodzaju działania – a przypomnę, że była ustawa prezydencka, która została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny – naruszają Konstytucję i służą temu, aby uniemożliwić obywatelom korzystanie z ich konstytucyjnych praw – zwraca uwagę senator Jan Maria Jackowski.

Obecnie obowiązująca ustawa definiowała pojęcie „zgromadzenia” poprzez kryterium liczebności – było nim „zgrupowanie co najmniej 15 osób”. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak takie rozwiązanie za niekonstytucyjne, m.in. z uwagi na brak zagwarantowania mniej licznym zgrupowaniom dostatecznej ochrony ze strony organów władzy publicznej.

Ponadto, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, ustanowienie przesłanki liczebności uczestników nie jest ograniczeniem koniecznym w demokratycznym państwie.

RIRM

drukuj