fot. Robert Sobkowicz/Nasz Dziennik

Senat wraca do ustawy o bezpłatnych lekach dla seniorów

Podczas trwającego posiedzenia Senatu dokończona zostanie dyskusja nad ustawą o bezpłatnych lekach dla seniorów. XV posiedzenie zostało przerwane w związku z piątkowymi obradami Zgromadzenia Narodowego.

Senatorowie zajmą się projektem ustawy, który uprawnia osoby po 75 roku życia do bezpłatnych leków. Wykaz zawierający produkty objęte ustawą minister zdrowia ma ustalić najpóźniej do 1 września. Receptę na darmowe leki będą mogli wystawić lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Senator Bogusława Orzechowska z senackiej Komisji Zdrowia mówi, że podczas dotychczasowych prac nad ustawą, pojawiały się różne uwagi, co do jej kształtu.

­– Były takie uwagi, które dotyczyły ewentualnie prowadzenia, wypisywania leków dla seniorów przez lekarzy specjalistów – geriatrów. Były takie propozycje, natomiast ponieważ geriatrów w Polsce jest zaledwie troszeczkę powyżej 300, nie ma możliwości wprowadzenia specjalistów do wypisywania leków, dlatego że straci się wtedy kontrolę nad samym procesem wypisywania. Chodzi o to, żeby to były leki wypisywane przez lekarza rodzinnego, ewentualnie przez pielęgniarkę rodzinną, która będzie miała bezpośredni nadzór nad ilością, nad rodzajem przyjmowanych leków – tłumaczy Bogusława Orzechowska.

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że na realizację projektu w tym roku przeznaczonych zostanie 125 mln złotych. W przyszłym roku suma ta ma wzrosnąć do ponad 560 mln zł.

RIRM

drukuj