fot. PAP/Tomasz Gzell

Senat przyjął ustawę budżetową

Za przyjęciem ustawy budżetowej głosowało dziś 57 senatorów, przeciw było 24. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Ze 156 zgłoszonych poprawek senatorowie zdecydowali się przyjąć 20. Wśród przyjętych znalazła się, m.in. propozycja zwiększenia o 8 mln zł dotacji na Fundusz Kościelny.

Senatorowie sprzeciwili się z kolei, m.in. propozycji PO, by zwiększyć budżet Rzecznika Praw Obywatelskich o ponad 3 mln zł. Odrzucenie tej poprawki zarekomendowała wcześniej senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych – mówił przed głosowaniem jej sprawozdawca senator Grzegorz Bierecki.

– Sejm uznał, że nic nie trzeba dodawać. My jednak, słuchając argumentów zawartych w stenogramach sejmowych, że prawdopodobnie nie trzeba zwiększać tego budżetu. Natomiast problemy lokalowe, jeśli istnieje zagrożenie pożarowe w pomieszczeniu zabytkowym można rozwiązać w inny sposób, np. przenosząc siedzibę Rzecznika Praw Obywatelskich w inne miejsce. Podczas debaty pozwoliłem sobie na dygresję wskazując im Poznań. Od wielu lat jestem zwolennikiem rozśrodkowania centralnych urzędów – oznajmił senator.

Zgodnie z założeniami budżetowymi wzrost PKB ma wynieść 3,8 proc., średnioroczna inflacja – 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych – 2,8 proc. PKB.

Ministerstwo Finansów zaplanowało, że tegoroczny deficyt nie przekroczy 55 mld zł. Dochody mają wynieść prawie 314 mld  zł, a wydatki nieco ponad  368 mld zł. Sejm przyjął budżet na 2016 r. pod koniec stycznia.

RIRM

drukuj