Senat o prawie prasowym

Dziś w Senacie odbędzie się głosowanie nad nowelizacją prawa prasowego, uchwaloną przez Sejm pod koniec lipca. Nowela przewiduje pozostawienie sprostowań jako jedynej formy reakcji na publikacje. Nie przewiduje ona natomiast odpowiedzi jako sposobu odniesienia się do zamieszczonego materiału dziennikarskiego.

Projekt jest realizacją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2010 roku. Orzekł on wtedy, że przepisy prawa prasowego nie precyzują, czym jest sprostowanie, a czym odpowiedź, wobec czego decyzję musi podejmować sam redaktor naczelny, co stawia go w nieprzewidywalnej dla niego sytuacji. Zakwestionowane przepisy przestały obowiązywać w połowie czerwca. W tym kontekście podczas wczorajszej dyskusji nad nowelą w Senacie, senator Bohdan Paszkowski pytał, czy ustawa ta jest faktycznie dobra.


Pobierz Pobierz

Senator Bohdan Paszkowski wskazał jednocześnie na szereg zagrożeń wynikających z wejścia w życie noweli.


Pobierz Pobierz

 


drukuj