Senacka komisja rozpatrzy sprawozdanie z działalności KRRiT

Sprawozdanie z działalności KRRiT oraz informacja nt. postępowania konkursowego dotyczącego multipleksu cyfrowego – to dwa główne wątki, którymi zajmą się dziś senatorowie na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Transmisja z posiedzenia komisji na antenie Radia Maryja i TV Trwam rozpocznie się o godz. 12.

Senator Grzegorz Czelej, przewodniczący komisji przypomina, że sprawozdanie KRRiT dotyczy ubiegłego roku. A ten rozpoczął się od odrzucenia odwołania Fundacji Lux Veritatis na decyzję KRRiT w procesie koncesyjnym.

– Okres, który oceniamy, czyli cały ubiegły rok, rozpoczął się od niesprawiedliwego zakończenia procesu rozszerzenia koncesji, który budził tak dużo zastrzeżeń, wątpliwości i ewidentnych uchybień. Rolą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest pilnowanie i ustalanie całego ładu medialnego. Bezpłatny dostęp na pierwszym i drugim multipleksie jest fundamentalną rzeczą dla ładu medialnego w naszym kraju. Wybór disco-polo zamiast TV Trwam jest wyborem bardzo symbolicznym dla obecnej koalicji rządzącej – powiedział senator Grzegorz Czelej.

Decyzja KRRiT, która odmówiła TV Trwam miejsca na multipleksie wywołała sprzeciw społeczeństwa. Sprawozdanie Krajowej Rady nie oddaje jednak ogromnej skali tego protestu.

Liczba blisko 2,5 mln podpisów pod protestem przeciwko dyskryminacji TV Trwam w dokumencie została zredukowana do 67 tys. 81 wystąpień osób prywatnych. Co więcej, KRRiT umniejszyła liczbę wystąpień księży biskupów w obronie katolickiej stacji. W tabeli wykazała liczbę 4. Przypomnijmy jednak, że starania TV Trwam o miejsce na multipleksie poparła Konferencja Episkopatu Polski.

Senator Jan Maria Jackowski mówi, że w tym kontekście informacja KRRiT ma znamiona manipulacji.

– Nie po raz pierwszy doświadczamy takich sztuczek manipulacyjnych, które dokonuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, stosując różne kryteria i różne definicje. Wielu biskupów wielokrotnie kierowało swoje stanowisko do KRRiT w sprawie TV Trwam. W związku z powyższym podawanie liczby 4 w sprawozdaniu KRRiT ma znamiona manipulacji, co w całokształcie ukazuje, że KRRiT jest organem niewiarygodnym i podrywa zaufanie obywateli do państwa i jego instytucji – powiedział senator Jan Maria Jackowski.

Poseł Anna Sobecka, która będzie uczestniczyła w posiedzeniu senackiej komisji, będzie pytała przedstawicieli Krajowej Rady o kwestię podpisów w obronie katolickiej stacji.

– Cały czas przewodniczący Dworak mówił nam, że w ogóle nie czyta listów. Nagle mówi w sprawozdaniu, że powtarzają się podpisy. Stąd też albo wiarygodny jest w tym co mówił, że liczy koperty, a nie ilość przekazanych głosów, albo też panu przewodniczącemu Dworakowi dwoi się w oczach od tych cyferek, literek i może widzi podwójnie – powiedziała poseł Anna Sobecka.

Z kolei przewodniczący senackiej komisji senator Grzegorz Czelej podkreśla, że do dziś nie znamy także kryteriów jakimi będzie kierowała się KRRiT w przydzielaniu miejsc w nierozstrzygniętym jeszcze konkursie. Wcześniej o ich ujawnienie wnioskowała Fundacja Lux Veritatis, jednak bezskutecznie.

– Mam nadzieję, że otrzymamy pełną informację na temat tego, na jakim etapie obecnie jest proces przyznawania koncesji. Przede wszystkim będzie nas interesowało to, jakie kryteria będzie stosowała czy stosuje w tej chwili Krajowa Rada w wyborze nadawców, którzy otrzymają koncesję. To są podstawowe punkty, które będę chciał omówić – powiedział senator Grzegorz Czelej.

Do tego dochodzą również problemy telewizji publicznej. Na posiedzeniu komisji w maju prezes TVP Juliusz Braun zapewniał, że strata będzie nie większa niż 60 mln zł. Dzisiaj okazuje się, że wynosi ponad 200 mln – zauważa senator Grzegorz Czelej.

To wszystko – jak dodaje – uzasadniać będzie wniosek o odrzucenie sprawozdania z działalności KRRiT za ubiegły rok.

– Pytanie jakie postawimy: jak do tego doszło i czy w takiej sytuacji ten zarząd powinien rządzić telewizją; i co w tej sprawie Krajowa Rada robiła w ciągu całego ubiegłego roku. O te sprawy będziemy pytać. Są to jedne z powodów, dla których złożę wniosek o odrzucenie sprawozdania – akcentował senator Grzegorz Czelej.

 

Wypowiedź senatora Jana Marii Jackowskiego:

Audio MP3
Pobierz

 

Wypowiedź senatora Grzegorza Czeleja:

Audio MP3
Pobierz

 

 

RIRM

 

 

drukuj