(fot. Robert Sobkowicz)

Będę upominał się o TV Trwam

O. Tadeusz Rydzyk zapewnia Jana Dworaka, że nie zaprzestanie starań o przyznanie Telewizji Trwam miejsca  na multipleksie cyfrowym – napisał Nasz Dziennik. To odpowiedź Dyrektora Radia Maryja na lekceważący list Dworaka ws. wywiadu opublikowanego w Naszym Dzienniku.

Chodzi o wywiad pt. „Koncesja na Kościół”, który ukazał się 7 sierpnia tego roku. O. Tadeusz Rydzyk CSsR komentował w nim wyniki społecznych konsultacji przeprowadzonych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na temat programów, jakie widzowie chcieliby oglądać na pierwszym multipleksie cyfrowym.

To zdenerwowało Jana Dworaka. W odpowiedzi przesłał wyniosły elaborat, w którym zgłaszał pretensje do o. Tadeusza Rydzyka, że ma odwagę krytykować działania Rady w stosunku do jedynej katolickiej telewizji w Polsce.

Jan Dworak w liście napisał, że w wywiadzie padły „sformułowania podważające wiarygodność KRRiT jako organu regulacyjnego na rynku mediów audiowizualnych, jak również naruszające dobre imię członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji”.

W odpowiedzi Dyrektor Radia Maryja dobitnie stwierdził – w datowanym na 15 września br. liście do przewodniczącego Jana Dworaka – że w dalszym ciągu będzie upominał się o przyznanie koncesji cyfrowej dla Telewizji Trwam.

Wyjaśnił, że cała sprawa jest znana zarówno Radzie, jak i „szerokim kręgom społeczeństwa polskiego”. Ojciec Tadeusz Rydzyk wyraził też nadzieję, że „skończy się jawne dyskryminowanie wielomilionowej społeczności przez konstytucyjny organ – KRRiT”.

ODPOWIEDŹ OJCA DYREKTORA NA LIST JANA DWORAKA

 

Treść listu Jana Dworaka do o. Tadeusza Rydzyka, Dyrektora Radia Maryja – CZYTAJ

 

Wywiad z ojcem Dyrektorem „Koncesja na Kościół” z 7 sierpnia 2012 – CZYTAJ

***

Prof. Krystyna Czuba – medioznawca – wykładowca UKSW i WSKSiM mówi, ze obywatel nie tylko ma prawo ale i obowiązek krytycznej oceny władz.

 

– W tym przypadku to, co robi Ojciec Dyrektor nie jest tylko Jego prywatnym zajęciem i działaniem, tylko tysięcy, a jak widać z ostatnich doświadczeń – milinów ludzi. Jeżeli Ojciec Dyrektor nie upomni się o tych ludzi, w ich imieniu, to po prostu zaniedbuje swoje posłannictwo, swoje powołanie. Dworak ma służyć społeczeństwu, a jeżeli grozi to znaczy, że jest już bardzo źle, że tutaj demokracja zostaje podważona w sposób naprawdę niesamowity – powiedziała Krystyna Czuba.

 

Poseł Andrzej Jaworski mówi, że Jan Dworak ośmieszył się pisząc tego typu list.

 

– Myślę, że to jest przypomnienie KRRiT i jej prezesowi, Janowi Dworakowi, jaka jest jego rola. Tak naprawdę Jan Dworak pisząc swój list w jakiś się trochę ośmieszył. Zamiast odpowiedzieć na potrzebę milionów Polaków i zmienić stanowisko w sprawie nieprzyznania miejsca na Multipleksie dla TV Trwam, rozpoczął polemikę, która do niczego nie prowadzi. Cieszę się, że ojciec Tadeusz Rydzyk, Dyrektor Radia Maryja, wysłał odpowiedź, ponieważ nie można zostawiać pewnych elementów bez odpowiedzi – powiedział Andrzej Jaworski.

 

Poseł Andrzej Jaworski dodał, że wiele zależy od tego, w jakim państwie się żyje i czy prawo jest przestrzegane.

 

– Przypomnę, że niedawno włoski sąd na wniosek jednej rodziny, która została pozbawiona dostępu do jednego z mediów, w swoim wyroku zacytował, że pozbawienie dostępu do tego medium powoduje straty moralne. W Polsce mamy sytuację taką, że już setki tysięcy osób wzięło udział w  marszach, miliony się podpisały pod wnioskiem o przyznanie TV Trwam miejsca na Multipleksie, a Jan Dworak pisze tylko i wyłącznie list. To jest kuriozum, to trzeba przypominać, ale także napiętnować – powiedział Andrzej Jaworski.

 

Wypowiedź Krystyny Czuby:


Pobierz Pobierz

Wypowiedź Andrzeja Jaworskiego:


Pobierz Pobierz

drukuj