Sejmowa komisja poparła projekt nowej ustawy o TK

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad ranem zarekomendowała projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, wypracowany w oparciu o propozycje zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość.

Za projektem głosowało 15 posłów komisji, 6 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Komisja przyjęła ponad 30 poprawek zgłoszonych przez PiS i zbliżających projekt wyjściowy do poprzedniego sprawozdania komisji.

Posłowie opozycji zgłaszali poprawki i uwagi do poszczególnych zapisów, protestowali też przeciw nocnym obradom. Na zachowania opozycji zareagował szef sejmowej komisji poseł Stanisław Piotrowicz.

– Państwo zachowujecie się nietaktownie. W związku z tym bardzo proszę: przestrzegajmy określonych reguł. Ja rozumiem, że państwo chcecie storpedować posiedzenie komisji. Chcę powiedzieć, że komisja będzie pracowała do skutku, czy to się państwu podoba, czy nie – mówił poseł Stanisław Piotrowicz.

Teraz projekt trafi ponownie do drugiego czytania, które może się odbyć jeszcze w tym tygodniu; w trakcie bieżącego posiedzenia Sejmu.


RIRM

drukuj