Sejmowa komisja finansów chce zmniejszyć wydatki TK

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych chce zmniejszenia tegorocznych wydatków Trybunału Konstytucyjnego o 3 mln 300 tys. zł.

To jedna z sześciu poprawek do ustawy budżetowej przyjęta wczoraj przez komisję. Inna dotyczy zmniejszenia wydatków komend wojewódzkich policji na rzecz budżetu Ochotniczych Straży Pożarnych.

Natomiast pieniądze zaoszczędzone z obniżenia wydatków Trybunału miałyby trafić na podwyżki wynagrodzeń pracowników sądów administracyjnych. Poprawkę w tej sprawie zgłosiła poseł Krystyna Pawłowicz z PiS-u.

– Trybunał Konstytucyjny przedstawił swój budżet zwiększający wydatki ok. 8,6 proc. Ze stanowiska Trybunału wynika, że są to pieniądze przeznaczone właściwie głównie na wynagrodzenia i zorganizowanie jubileuszu za milion złotych. W związku z tym składam taką propozycję poprawki, żeby zamrozić, utrzymać budżet Trybunału Konstytucyjnego w wysokości z roku 2015. Kwota ok. 3-4 milionów złotych przeznaczona miałaby być na wynagrodzenia dla pracowników administracji sadowej – powiedziała poseł Krystyna Pawłowicz.

W projekcie budżetu na ten rok zaplanowano dochody budżetu państwa w wysokości ponad 313,5 mld zł i wydatki w wysokości ponad 368,5 mld zł. Deficyt nie powinien więc przekroczyć 54 mld 740 mln zł.

Największy wpływ na dochody budżetu państwa w 2016 r. będzie miało, według zapowiedzi przedstawicieli rządu, m.in. wprowadzenie podatku od niektórych instytucji finansowych, wprowadzenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych.

RIRM

drukuj