Sejm zajmie się dziś projektem ustawy medialnej?

Najprawdopodobniej Sejm zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu poselskim projektem ustawy medialnej. PiS zwrócił się o wprowadzenie projektu pod obrady. W myśl noweli – państwowe media mają zostać przekształcone ze spółek skarbu państwa w instytucje kultury.

Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało nową ustawę o radiofonii i telewizji jeszcze w kampanii wyborczej. Projekt na razie nie jest dostępny w formie elektronicznej.

Poseł Beata Mazurek na konferencji prasowej podkreśliła, że PiS tym projektem ustawy rozpoczyna reformę mediów publicznych.

Mówiąc w skrócie, chcemy doprowadzić do tego, aby Radę Nadzorczą i zarząd mediów wybierał minister skarbu. Ta ustawa jest krótka. Nie będzie wymagała vacatio legis i tak naprawdę chcemy doprowadzić do tego, żeby media zaczęły spełniać taką rolę, jaką powinny pełnić. Powinny być mediami narodowymi, powinny spełniać swoją misję. W obecnym kształcie – w naszej ocenie – nie robią tego. Mamy nadzieję, że ten pierwszy etap da nam początek do tego, aby potem określać funkcje tych mediów poprzez kolejne dwa etapy – zaznaczyła poseł Beata Mazurek.

Najprawdopodobniej środki na funkcjonowanie mediów narodowych pochodzić będą z opłaty audiowizualnej. Środki byłyby ściągane przez urzędy skarbowe bądź płacone przy rachunkach energetycznych. Opłata ma przynieść 1,5 mld zł rocznie przychodu.

 

RIRM

drukuj