fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Sejm rozpoczął prace nad tzw. pakietem odpadowym

Uszczelnienie sytemu i ukrócenie nieprawidłowości w gospodarce odpadowej, wzmocnienie inspekcji ochrony środowiska – to główne założenia dwóch projektów ustaw, tzw. pakietu odpadowego, nad którymi zaczął dziś pracować Sejm.

Chodzi o dwie nowele ustaw: ustawy o odpadach oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, które zostały przygotowane przez resort środowiska. W piątek oba projekty zostały przyjęte w trybie obiegowym przez rząd i skierowane w trybie pilnym do Sejmu. To pokłosie kilkudziesięciu pożarów składowisk i wysypisk śmieci, do których dochodziło w ostatnim czasie w różnych częściach kraju.

Zdaniem służb jak i resortu środowiska, niektóre pożary wysypisk nie były przypadkowe, chodziło o nielegalne pozbycie się odpadów.

Projekt noweli ustawy o odpadach zakłada m.in. wprowadzenie zabezpieczenia finansowego, kaucji, jaką przedsiębiorcy, chcący prowadzić działalność w sektorze odpadowym, będą musieli uiścić. Głównym jej zadaniem jest zabezpieczenie samorządów przed porzucanymi odpadami. Nawet gdyby tak się stało, gminy będą miały środki na zagospodarowanie pozostawionych śmieci.

Projekt noweli odpadowej zakłada także obowiązek prowadzenia monitoringu video na składowiskach; na wysypiskach nie będzie można składować śmieci dłużej niż rok. (obecnie jest to do trzech lat); firmy, ubiegając się o pozwolenie, będą musiały wykazać, że są właścicielami gruntu.

Nowela ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska ma z kolei wzmocnić tę służbę. Kontrole będą mogły być przeprowadzane o dowolnej porze dnia i nocy. Inspektorzy będą mogli prowadzić kontrole interwencyjne – bez wcześniejszego zawiadomienia. Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska będą mogli wydawać też decyzje nakazujące wstrzymanie pracy jakiejś instalacji. Będą one miały rygor natychmiastowej wykonalności.

PAP/RIRM

drukuj